Samorząd

Organ Samorządu Mieszkańców

Dom Studenta jest miejscem czasowego zamieszkania uprawnionych do tego studentów i innych osób. Zapewnia mieszkańcom odpowiednie warunki do nauki i wypoczynku. Na terenie DS może być prowadzona działalność kulturalna i społeczna.
Dom Studenta jest wspólnym dobrem powierzonym w użytkowanie mieszkającym w nim studentom WSM.

 

Rada Mieszkańców DS

Rada Mieszkańców jest Organem Samorządu Mieszkańców i stanowi forum współpracy wszystkich mieszkańców pragnących przyczynić się do polepszenia warunków w życiu DS.

Rada Mieszkańców realizuje swoje zadania przez:

 • dbałość o ład, porządek i przestrzeganie regulaminu DS
 • robocze spotkania z Kierownikiem Domu Studenta WSM
 • informowanie mieszkańców DS o problemach wychowawczych i administracyjnych
 • podejmowanie i realizację inicjatyw przezwyciężających trudności DS
 • organizowanie różnych form działalności kulturalnej i wypoczynkowej
 • inicjowanie społecznej działalności studentów na rzecz DS WSM
 • ogólna współpraca z Kierownikiem Domu Studenta WSM

Rada Mieszkańców, za pośrednictwem Kierownika Domu Studenta, zgłasza do Rektora WSM wniosek w sprawie nagradzania wyróżniających się w nauce, działalności społecznej oraz w postrzeganiu Regulaminu Mieszkańców Domu Studenta.

Nagrodami proponowanymi przez Radę Mieszkańców mogą być między innymi:

 • dyplomy i listy rektorskie - wydawnictwa książkowe z dedykacją Rektora
 • wyróżnienia w gazecie uczelnianej lub na tablicy informacyjnej
 • nagrody rzeczowe
 • częściowe zwolnienie z opłat za DS
 • dofinansowanie wyjazdów zagranicznych

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna jest Organem Samorządu Mieszkańców powołanym do kontroli bieżącej działalności Rady Mieszkańców i jego zespołów oraz do kontroli czystości w pokojach.

 

Szef piętra

Szef Piętra jest Organem Samorządu Mieszkańców powołanym do bieżącej kontroli czystości i porządku w pokojach mieszkalnych i pomieszczeniach ogólnego użytku.

 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png