Instytut Pedagogiki i Psychologii

TOK 1  Yan Babrou – stanowisko nr 9 yan.babrou@wsm.warszawa.pltel. kom. 510 194 435 Zarządzanie gr. polskojęzyczna I st.: 53AA, 53ACInformatyka gr. anglojęzyczna I st.: 53DPHZarządzanie gr. anglojęzyczna I st.: 49AAH, 51AAH, 53AAHZarządzanie gr. anglojęzyczna II st.: 51AHH, 53AHHZarządzanie gr. rosyjkojęzyczna I st.: 53AAR Katarzyna Niewińska – stanowisko nr 10katarzyna.niewinska@wsm.warszawa.pltel. kom. 510 192 259 Administracja: 53BK, 51BKPsychologia: 53LE, 51LA, 49LAZarządzanie: 49AC, 51ACZarządzanie […]

Instytut Zarządzania i Nauk Technicznych

TOK 1  Yan Babrou – stanowisko nr 9 yan.babrou@wsm.warszawa.pltel. kom. 510 194 435 Zarządzanie gr. polskojęzyczna I st.: 53AA, 53ACInformatyka gr. anglojęzyczna I st.: 53DPHZarządzanie gr. anglojęzyczna I st.: 49AAH, 51AAH, 53AAHZarządzanie gr. anglojęzyczna II st.: 51AHH, 53AHHZarządzanie gr. rosyjkojęzyczna I st.: 53AAR Katarzyna Niewińska – stanowisko nr 10katarzyna.niewinska@wsm.warszawa.pltel. kom. 510 192 259 Administracja: 53BK, 51BKPsychologia: 53LE, 51LA, 49LAZarządzanie: 49AC, 51ACZarządzanie […]

Instytut Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa

TOK 1  Yan Babrou – stanowisko nr 9 yan.babrou@wsm.warszawa.pltel. kom. 510 194 435 Zarządzanie gr. polskojęzyczna I st.: 53AA, 53ACInformatyka gr. anglojęzyczna I st.: 53DPHZarządzanie gr. anglojęzyczna I st.: 49AAH, 51AAH, 53AAHZarządzanie gr. anglojęzyczna II st.: 51AHH, 53AHHZarządzanie gr. rosyjkojęzyczna I st.: 53AAR Katarzyna Niewińska – stanowisko nr 10katarzyna.niewinska@wsm.warszawa.pltel. kom. 510 192 259 Administracja: 53BK, 51BKPsychologia: 53LE, 51LA, 49LAZarządzanie: 49AC, 51ACZarządzanie […]