Biuro Praktyk

W dniu 14.05.2022r. odbędzie się dyżur w godzinach 8:30-12:00.

W związku z wprowadzoną od dnia 13 marca 2020 kwarantanną wynikającą z zagrożenia epidemiologicznego, studenci starający się o zaliczenie praktyk zawodowych mogą złożyć dokumenty w biurze praktyk poprzez:

1. wysłanie kurierem kompletu dokumentów na adres uczelni z dopiskiem Daniel Matuszewski Biuro Praktyk,
2. wysłanie listem poleconym kompletu dokumentów na adres uczelni z dopiskiem Daniel Matuszewski Biuro Praktyk,
3. zostawienie w kopercie zaadresowanej na Daniel Matuszewski Biuro Praktyk, przy wejściu głównym do uczelni( ul. Kawęczyńska róg ul.Otwockiej) u portiera.

UWAGA: Bardzo proszę o dołączenie do kompletu dokumentów nr telefonu do siebie, celem ewentualnego kontaktu ze strony Biura Praktyk.

ul. Kawęczyńska 36, 03 -772 Warszawa
Dziekanat (stanowisko nr 7, środa godz. 9.00 – 13.30)
biuro.praktyk@wsm.warszawa.pl
tel. (22) 590-07-43
tel. (22) 590-08-56

Profil Ogólnoakademicki

Profil Praktyczny