Skontaktuj się z nami drogą mailową
Rektoratrektorat@mac.edu.pl
Rekrutacjarekrutacja@wsm.warszawa.pl
Studia podyplomowepodyplomowe@wsm.warszawa.pl
Akademik (Dom Studenta WSM) akademik@wsm.warszawa.pl
Akademickie Gimnazjum i Liceumsuperszkola@mac.edu.pl
Bibliotekabiblioteka@mac.edu.pl
Biuro Karierbiurokarier@mac.edu.pl
Studia podyplomowepodyplomowe@wsm.warszawa.pl
Dyrektor Administracyjnygrabiecdariusz@mac.edu.pl
Dział Marketingumarketing@mac.edu.pl
Dział Nauczaniakatarzyna.szymanska@mac.edu.pl
Dział Techniczny Informatykimichal.opalinski@mac.edu.pl

Dziekanat – Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Sylwia Leonarczyk sylwia.leonarczyk@wsm.warszawa.pl
Łukasz Kuzdaklukasz.kuzdak@wsm.warszawa.pl
Natalia Chłońnatalia.chlon@wsm.warszawa.pl

Dziekanat – Instytut Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa

Natalia Chłońnatalia.chlon@wsm.warszawa.pl
Wioleta Puchwioleta.puch@wsm.warszawa.pl
Sylwia Leonarczyksylwia.leonarczyk@wsm.warszawa.pl
Aneta Czubaaneta.czuba@wsm.warszawa.pl

Dziekanat – Instytut Pedagogiki i Psychologii

Katarzyna Niewińskakatarzyna.niewinska@wsm.warszawa.pl
Sylwia Leonarczyksylwia.leonarczyk@wsm.warszawa.pl
Aneta Czubaaneta.czuba@wsm.warszawa.pl
Kadrykadry@mac.edu.pl
Kanclerzkanclerz@mac.edu.pl
Księgowośćksiegowosc@mac.edu.pl
Księgowość studenckafinanse.student@wsm.warszawa.pl
Klub uczelniany AZSazs.wsm@mac.edu.pl
Studium Języków Obcych sjo@mac.edu.pl
Wydawnictwowydawnictwo@mac.edu.pl

Centrum Informacji Naukowej i e-Learningu

mgr Klaudia Grubbeklaudia.grubbe@mac.edu.pl
Dyrektor mgr Andrzej Jarzęckiandrzej.jarzecki@mac.edu.pl

Prof. Wojciech Pomykało otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa

czwartek, 18 marzec 2021 07:39

45 lat temu prof. Wojciech Pomykało ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. W 2020 r. nadamo mu najwyższą godność akademicką – tytuł doktora honoris causa. Profesor Pomykało dołączył do grona innych postaci, które otrzymały ten tytuł, m.in. do Marii Skłodowskiej-Curie, Wacława Piotra Zalewskiego, Franco Gianniniego czy Jeana-Paula Larçona.

Prof. dr hab. Wojciech Pomykało specjalizuje się w następujących zakresach: pedagogika, teoria wychowania, antropologiczno-filozoficzne podstawy edukacji, interdyscyplinarne studia dotyczące kształtowanie osobowości człowieka XXI wieku.

Prof. dr hab. Wojciech Pomykało od kilkudziesięciu lat zajmuje się problematyką teorii wychowania, ze szczególnym uwzględnieniem kreacji wizji człowieka, a zwłaszcza Polki i Polaka nadchodzących czasów.

Pracę doktorską obronił w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie w 1976 roku, była ona poświęcona determinantom kształtowania osobowości Polaka obecnych i nadchodzących czasów. Recenzentami pracy byli: prof. dr hab. Bogdan Suchodolski, prof. dr hab. Jan Szczepański, prof. dr hab. Włodzimierz Szewczuk. Praca ukazała się w formie książki pt. „Kształtowanie ideału wychowawczego w PRL w latach 1944-1976”, (Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1977). Pracę habilitacyjną W. Pomykało obronił w Instytucie Pedagogiki Ogólnej Akademii Nauk Pedagogicznych ZSRR w roku 1985, na podstawie której została wydana książka pt.: „Spór o ideał Polaka”, z przedmową prof. B. Suchodolskiego, (Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1986 rok). Największe znaczenie w dorobku naukowym W. Pomykało, miało przygotowanie koncepcji i zrealizowanie jedynej w Polsce po II wojnie światowej „Encyklopedii Pedagogicznej”, wydanej przez Fundację Innowacja, pod redakcją W. Pomykało w 1997 roku (sprzedanej w nakładzie 150 tys. egzemplarzy).

Ważnym elementem dorobku prof. Wojciecha Pomykało jest jego książka „O mądrości, światopoglądzie i osobowości:, wydanej przez Fundację Innowacja i Wyższą Szkołę Społeczno-Ekonomiczną Warszawa 2004 r. W latach 1996 – 2010, prof. W. Pomykało, kierował utworzoną przez siebie Wyższą Szkołą Społeczno-Ekonomiczną w Warszawie, która z 400 studentów w 1996 roku, w 2010 doszła do 10 000 studentów. Była jak dotąd, jedyną w Polsce uczelnią realizującą pełnowymiarowe i pełnowartościowe kształcenie na odległość, realizowane przy udziale własnej stacji TV „Edusat” (nagrodzonej w 2008 roku, prestiżową nagrodą Cyfry Plus - największej satelity telewizyjnej). Prof. W. Pomykało od 2012 roku jest członkiem Komitetu Naukowego corocznej międzynarodowej konferencji prawników i innych przedstawicieli nauk społecznych, organizowanych w Sejmie RP przez Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach poświęconych interdyscyplinarnie traktowanym prawom człowieka. Na każdej z dorocznych sesji tej konferencji wygłasza referaty dotyczące znaczenia ewolucji człowieka w realizacji jego praw.

W 2017 roku prof. W. Pomykało podjął pracę w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, na stanowisku profesora pedagogiki. Obok realizowanych wykładów na temat podstaw współczesnej pedagogiki, teorii wychowania i dziejów myśli pedagogicznej oraz metodologicznych podstaw współczesnych nauk społecznych, prof. W. Pomykało, zorganizował w roku 2019 konferencję z udziałem wybitnych uczonych, takich jak m. in.: prof. dr hab. Zbigniew Madej, prof. dr hab. Władysław Szymański, prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia, prof. dr hab. Wojciech Hubner, prof. dr hab. Maria Szyszkowska czy prof. dr hab. Józef Półturzycki - poświęconej problematyce nieznanych lub słabo znanych przeobrażeniom zachodzącym we współczesnych Chinach Konferencja ta, została poświęcona fenomenowi chińskiemu która oznacza podjęcie problemów z tego zakresu o szczególnym znaczeniu dla kształtowania współczesnego człowieka. Z konferencji tej, ukazała się książka, wydana przez Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej im. prof. Leszka J. Krzyżanowskiego, pod redakcja naukowa prof. dr hab. Wojciecha Pomykało pod tytułem : „Zagadki chińskiego sukcesu”. Jednocześnie prof. Wojciech Pomykało, oddał do druku w Wydawnictwie Akademii im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, monografię pt.: „Człowiek przyszłości”, która dotyczy wizji człowieka przyszłości w obecnie trudnej epoce, stawiającej współczesnego człowieka globalnego na rozstajnych drogach oraz wobec trudnych wyborów, mogących się zakończyć zarówno jego klęska gatunkową, jak i jego nowymi gatunkowymi sukcesami. Prof. W. Pomykało, pełni obecnie funkcję redaktora naczelnego czasopisma Wyższej Szkoły Menedżerskiej ,,Studia Społeczne”, na łamach którego opublikował – obok wielu artykułów wielu wysoko cenionych autorów w polskich naukach społecznych - też szereg własnych naukowych publikacji poświęconych kondycji współczesnego człowieka i jego zagrożeń i nowych szans rozwojowych.

Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat, autor opracował i opublikował około 120 prac, zarówno w książkach polskich i czasopismach polskich i zagranicznych, w tym zwłaszcza w polsko-ukraińskim naukowym czasopiśmie Internetowym „Nauki społeczno-humanistyczne”, którego jest redaktorem naczelnym.

 

dyplom pomykało honoris causa 1

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png