Skontaktuj się z nami drogą mailową
Rektoratrektorat@mac.edu.pl
Rekrutacjarekrutacja@wsm.warszawa.pl
Studia podyplomowepodyplomowe@wsm.warszawa.pl
Akademik (Dom Studenta WSM) akademik@wsm.warszawa.pl
Akademickie Gimnazjum i Liceumsuperszkola@mac.edu.pl
Bibliotekabiblioteka@mac.edu.pl
Biuro Karierbiurokarier@mac.edu.pl
Studia podyplomowepodyplomowe@wsm.warszawa.pl
Dyrektor Administracyjnygrabiecdariusz@mac.edu.pl
Dział Marketingumarketing@mac.edu.pl
Dział Nauczaniakatarzyna.szymanska@mac.edu.pl
Dział Techniczny Informatykimichal.opalinski@mac.edu.pl

Dziekanat – Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Sylwia Leonarczyk sylwia.leonarczyk@wsm.warszawa.pl
Łukasz Kuzdaklukasz.kuzdak@wsm.warszawa.pl
Natalia Chłońnatalia.chlon@wsm.warszawa.pl

Dziekanat – Instytut Nauk Prawnych, Administracji i Bezpieczeństwa

Natalia Chłońnatalia.chlon@wsm.warszawa.pl
Wioleta Puchwioleta.puch@wsm.warszawa.pl
Sylwia Leonarczyksylwia.leonarczyk@wsm.warszawa.pl
Aneta Czubaaneta.czuba@wsm.warszawa.pl

Dziekanat – Instytut Pedagogiki i Psychologii

Katarzyna Niewińskakatarzyna.niewinska@wsm.warszawa.pl
Sylwia Leonarczyksylwia.leonarczyk@wsm.warszawa.pl
Aneta Czubaaneta.czuba@wsm.warszawa.pl
Kadrykadry@mac.edu.pl
Kanclerzkanclerz@mac.edu.pl
Księgowośćksiegowosc@mac.edu.pl
Księgowość studenckafinanse.student@wsm.warszawa.pl
Klub uczelniany AZSazs.wsm@mac.edu.pl
Studium Języków Obcych sjo@mac.edu.pl
Wydawnictwowydawnictwo@mac.edu.pl

Centrum Informacji Naukowej i e-Learningu

mgr Klaudia Grubbeklaudia.grubbe@mac.edu.pl
Dyrektor mgr Andrzej Jarzęckiandrzej.jarzecki@mac.edu.pl

Zajęcia w roku akademickim 2020/21 będą prowadzone w systemie mieszanym

poniedziałek, 31 sierpień 2020 11:49

Szanowni Państwo
Wykładowcy Akademiccy, Pracownicy Administracyjni oraz Studenci
Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

Uwzględniając dynamiczną sytuację wynikającą z zagrożenia epidemicznego oraz obowiązującego reżimu sanitarnego uprzejmie informuję, iż w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 zajęcia dydaktyczne będą realizowane w systemie mieszanym tj. zajęcia teoretyczne, seminaria dyplomowe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie), lektoraty oraz inne zajęcia niewymagające bezpośredniego kontaktu będą realizowane w formie on-line, natomiast pozostałe zajęcia praktyczne w siedzibie Uczelni lub siedzibach Filii Uczelni. Wybrany system umożliwi realizację zajęć praktycznych na poszczególnych kierunkach kształcenia, a także adaptację w środowisku akademickim studentów pierwszego roku studiów.

Ramowa organizacja roku akademickiego 2020/21 określona w Zarządzeniu 1/07/2020 Rektora Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 ( dostępny w BIP - Biuletyn Urzędowy Rektora) obecnie nie ulega zmianie. Szczegółowy harmonogram zajęć planowany na semestr zimowy nowego roku akademickiego dla poszczególnych kierunków kształcenia zostanie podany w drugiej połowie września 2020 r.

W dniu 26 sierpnia br. podpisałem zarządzenie m 1/08/2020 w sprawie realizacji obowiązku świadczenia pracy przez pracowników Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, które określa organizację pracy m. in. kadry kierowniczej, pracowników akademickich oraz administracyjnych Uczelni. Uprzejmie proszę o dostosowanie się do wymagań określonych w ww. akcie prawnym, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania zasady terminowości. System procesu dydaktycznego na semestr letni roku akademickiego 2020/2021 zostanie ogłoszony miesiąc przed rozpoczęciem semestru.

Studenci odbywający zajęcia zgodnie z harmonogramem w siedzibie Uczelni, którzy otrzymali miejsce w Domu Studenta WSM w Warszawie będą mogli skorzystać z zakwaterowania na czas realizacji zajęć.

W trosce o doskonalenie procesu kształcenia realizowanego w formie on-line Uczelnia zapewnia obowiązkowe szkolenie dla kadry akademickiej WSM w Warszawie w zakresie programów: Moodle, MS Teams oraz Wirtualny Dziekanat. Szkolenie zostanie przeprowadzone w okresie od września do połowy października br. Informacje dotyczące I szkolenia określone zostaną w zarządzeniu oraz będą doprecyzowywane w komunikacie.

O zmianach wynikających z dynamicznej sytuacji epidemicznej będą Państwo informowani na bieżąco poprzez zarządzenia znajdujące się w BIP - Biuletyn Urzędowy Rektora oraz komunikaty zamieszczane na stronie internetowej Uczelni.

Licząc na zrozumienie oraz otwartość na ewentualne zmiany wynikające z niepewnej, dynamicznej sytuacji, życzę dobrego nowego roku akademickiego 2020/2021.

Jego Magnificencja Rektor
Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

prof. dr hab.Henryk Stańczyk

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png