Katedry - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Katedry Wydziału Nauk Społecznych i Administracji

Katedra Prawa

Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska

Doc. dr Grażyna Grabarczyk

Doc. dr Grażyna Musiejczuk

Dr Anna Pawlukojć

Dr Norbert Malec

Dr Piotr Wąchal

Dr Wasyl Władyka

Mgr Anna Kasicka

 

 

Katedra Administracji

Kierownik Katedry: Prof. zw. dr hab. Jan Grabowski

Z-ca kierownika: Dr Jarosław Kostrubiec

Prof. zw. dr hab. Genowefa Grabowska

Prof. WSM dr hab. Kazimierz Piasecki

Prof. dr hab. Vojtech Tkac

Dr Monika Bychowska

Dr Krzysztof Jerzy Gruszczyński

Dr Marcin Konarski

Dr Marta Tużnik

Dr Edyta Tkaczyk

Dr Tomasz Zaborek

Mgr Bartłomiej Nowaczyński

Mgr Przemysław Szymański

 

Katedra Pedagogiki

Kierownik: Prof. WSM dr hab. Włodzimierz Rudenko

Prof. zw. dr hab. inż. Ján Bajtoš

Prof. dr hab. Pavol Dancak

Prof. Stanisław Dawidziuk, Dr h. c.

Prof. WSM dr hab. Roman Hrmo

Dr Izabella Kust

Dr Joanna Michalak-Dawidziuk

Dr Maria Staworzyńska-Grządziel

Dr Roland Łukasiewicz

Dr Marek Pawłowski

Dr Jadwiga Serkowska-Mąka

Mgr Anna Maria Adamiak

Mgr Grażyna Barszczewska

 

Katedra Stosunków Międzynarodowych

Kierownik: Prof. zw. dr hab. Henryk Stańczyk

Prof. WSM dr Zbigniew Tomkowski

Doc. dr Kiejstut Szymański

Dr Krzysztof Kawęcki

Dr Aleksandra Chyc

Dr Krzysztof Szlubowski

Prof. Dr hab. Mykhailo Poplavskyi

Dr hab.inż. Jiri Kolenak

Dr hab. inż. Vladimir Nemec

Dr hab. Stanisław Rainko

Dr hab. Stanislav Szabo

Dr Roman Goryszewski

 

Katedra Psychologii

Kierownik:  Dr Krystyna Teresa Panas

Prof. zw. dr hab. Paweł Czarnecki

Prof. zw. dr n. med. dr hab. Vladimír Krčméry

Prof. zw. dr hab. Miroslava Szarkova

Prof. WSM dr hab. Gyorgy Herdics

Prof. WSM dr hab. Jozef Šuvada

Dr hab. Maria Gaziova

Dr Mariola Krakowczykova

Dr Magdalena Łużniak-Piecha

Dr Patrycja Sroka-Oborska

Dr Magdalena Wiśniowiecka

Mgr Renata Nowak

Mgr Agata Poręba

Dr Jan Marks

Dr Julia Nowicka

Dr Józef Chwedorowicz

 

rekr napis

Facebook

Masz pytania dotyczące rekrutacji dzwoń pod numer tel. 22 59 00 730

Studia podyplomowe nr tel. 22-59 00 765