Stosunki Międzynarodowe

Jeżeli interesujesz się:stosunki

polską i światową sceną polityczną, handlem i współpracą gospodarczą z zagranicą, historią, ekonomią, problemami społecznymi, posiadasz nawyk codziennego sięgania po prasę

- Podejmij studia na kierunku: Stosunki Międzynarodowe!

 

Perspektywy zawodowe:

  • praca w organizacjach i instytucjach międzynarodowych,
  • przedstawicielstwa zagranicznych organizacji i instytucji,
  • praca w biurach handlu zagranicznego i komórkach eksportu,
  • przedsiębiorstwa rozwijające współpracę zagraniczną,
  • praca w środkach masowego przekazu zajmujących się zagadnieniami międzynarodowymi,
  • administracja publiczna,
  • praca w organizacjach pozarządowych zorientowanych na współpracę międzynarodową;
  • praca menadżera w międzynarodowej korporacji,
  • praca specjalisty i konsultanta biznesowego,
  • absolwenci stosunków międzynarodowych to również politycy i eksperci unijni.


Kwalifikacje absolwenta

Kwalifikacje absolwenta pozwalają mu na spełnianie ważnych ról w życiu społeczno-politycznym i gospodarczym na arenie międzynarodowej. W warunkach integracji świata i dynamicznych zmian technologicznych jest on przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach międzynarodowych, przedstawicielstwach zagranicznych organizacji i instytucji, biurach handlu zagranicznego, przedsiębiorstwach eksportowych i przedstawicielstwach rozwijających współpracę gospodarczą, administracji publicznej i samorządowej, organizacjach pozarządowych zorientowanych na współpracę międzynarodową, w środkach masowego przekazu zajmujących się zagadnieniami międzynarodowymi.


Specjalności

 

Bezpieczeństwo międzynarodowe i wewnętrzne (studia I i II stopnia)

Dyplomacja (studia I i II stopnia)

Handel zagraniczny (studia I i II stopnia)

Dyplomacja ekonomiczna (studia I i II stopnia)

Gospodarka i biznes międzynarodowy (studia I i II stopnia)

Negocjacje w dyplomacji (studia I i II stopnia)

Służba zagraniczna (studia I i II stopnia)

Studia europejskie (studia I i II stopnia)

Studia Wschodnie i Azjatyckie (studia I i II stopnia)

Zarządzanie komunikacją w stosunkach międzynarodowych (studia I i II stopnia)

 

WYSOKOŚĆ CZESNEGO


Rodzaj studiów: studia I stopnia

Czas trwania: 6 semestrów

Tryb: stacjonarny, niestacjonarny

Uzyskany tytuł: licencjat

Wysokość czesnego (dla I semestru studiów)

Studia stacjonarne:

2000zł (za semestr) lub 430zł (za miesiąc)

Studia niestacjonarne:

1750zł (za semestr) lub 380zł (za miesiąc)


 

Rodzaj studiów: studia II stopnia

Czas trwania: 4 semestry

Tryb: stacjonarny, niestacjonarny

Uzyskany tytuł: magister

Wysokość czesnego (dla I semestru studiów)

Studia stacjonarne

2300zł (za semestr) lub 490zł (za miesiąc)

Studia niestacjonarne

2200zł (za semestr) lub 470zł (za miesiąc)

rekrutacja kierunkowa 2Pełny opis kierunku

rekr napis