Rada Naukowa

Przewodniczący:
prof. dr hab. Stanisław Sudoł Dr h.c.

 

Członkowie:
prof. PhDr. Viera Bacova, DrSc. (Słowacja)
prof. dr hab. Ewgenii Bobosow (Białoruś)
prof. dr hab. Paweł Czarnecki
prof. dr hab. Marian Daniluk
prof. dr Stanisław Dawidziuk
prof. ThDr. Josef Dolista, CSc. (Czechy)
prof. dr hab. Alexander Belochlavek, dr h.c. (Czechy)
prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc. (Słowacja)
prof. dr hab. Marek Garbicz
prof. dr. Otar Gerzmava (Gruzja)
PhDr. Marta Gluchman, PhD. (Słowacja)
dr hab. inż. Katarzyna Hys, prof. PO
prof. dr hab. Lech Jaczynowski
prof. dr Eberhard Kalwait (Niemcy)
Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA (Czechy)
doc. PhDr. Nadežda Krajčova, PhD. (Słowacja)
prof. dr hab. Stanisław Marciniak
prof. Liviu Marian (Rumunia)
prof. dr hab. John McGraw (Kanada)
prof. PhDr. František Mihina, CSc. (Słowacja)
prof. dr hab. Nella Nyczkało (Ukraina)
prof. dr hab. Alicja Sajkiewicz
prof. dr hab. dr h.c. Hans Joachim Schneider (Niemcy)
prof. zw. dr hab. Marian Strużycki
Assoc. Prof. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M, Dr h.c.
dr h.c prof. Daniel J. West Jr. PhD. FACHE, FACMPE (USA)
prof. dr hab. Minoru Yokoyama (Japonia)
Ing. Eva Hvizdová, Ph.D., MBA (Słowacja)
Dr. Ján Kalajtzidis

 

 

 

Na skróty

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36. 03-772

Facebook

rekru_online.png