Rada Naukowa

Przewodniczący:
prof. dr hab. Janusz Hryniewicz

 

Członkowie:
prof. PhDr. Viera Bacova, PhD., DrSc. (Słowacja)
prof. dr hab. inż. Ján Bajtoš (Słowacja)
prof. dr hab. Alexander J. Belohlavek, dr h.c. (Czechy)
prof. dr hab. Ewgenii Bobosow (Białoruś)
prof. dr Stanisław Dawidziuk
prof. ThDr. Josef Dolista, CSc. (Czechy)
prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc. (Słowacja)
prof. dr hab. Piotr Dutkiewicz (Kanada)
prof. Devin Fore, PhD. (USA)
prof. dr hab. Iurii Frytskyi (Ukraina)
prof. dr Otar Gerzmava (Gruzja)
PhDr. Marta Gluchman, PhD. (Słowacja)
prof. dr hab. Lech Jaczynowski
prof. dr hab. Bohdan Jałowiecki
prof. dr hab. Hassan Jamsheer (Irak)

Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA (Czechy)
doc. PhDr. Nadežda Krajčova PhD. (Słowacja)
prof. MUDr. Vladimir Krčmery, PhD, DrSc., dr h.c. Mult. (Słowacja)
prof. dr Botwin Marenin (USA)
JUDr. Maria Marinicova, PhD. (Słowacja)
prof. dr hab. John McGraw (Kanada),
prof. dr hab. Nella Nyczkało (Ukraina)
prof. dr hab. dr h.c. Hans Joachim Schneider (Niemcy)
Bp prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolarik PhD. (Słowacja)
prof. dr hab. Maria Szyszkowska

prof. dr hab. Peter Vojcik (Słowacja)
prof. dr hab. Minoru Yokoyama (Japonia)
Ing. Eva Hvizdová, Ph.D., MBA (Słowacja)
Dr. Ján Kalajtzidis

 

Na skróty

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

logo footer 2018 b
Facebook