Rada Naukowa

Przewodniczący:
prof. dr hab. Janusz Hryniewicz

 

Członkowie:
prof. PhDr. Viera Bacova, PhD., DrSc. (Słowacja)
prof. dr hab. inż. Ján Bajtoš (Słowacja)
prof. dr hab. Alexander J. Belohlavek, dr h.c. (Czechy)
prof. dr hab. Ewgenii Bobosow (Białoruś)
prof. dr hab. Paweł Czarnecki
prof. dr Stanisław Dawidziuk
prof. ThDr. Josef Dolista, CSc. (Czechy)
prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc. (Słowacja)
prof. dr hab. Piotr Dutkiewicz (Kanada)
prof. Devin Fore, PhD. (USA)
prof. dr hab. Iurii Frytskyi (Ukraina)
prof. dr Otar Gerzmava (Gruzja)
PhDr. Marta Gluchman, PhD. (Słowacja)
prof. dr hab. Lech Jaczynowski
prof. dr hab. Bohdan Jałowiecki
prof. dr hab. Hassan Jamsheer (Irak)

Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA (Czechy)
doc. PhDr. Nadežda Krajčova PhD. (Słowacja)
prof. MUDr. Vladimir Krčmery, PhD, DrSc., dr h.c. Mult. (Słowacja)
dr Izabella Kust
prof. dr Botwin Marenin (USA)
JUDr. Maria Marinicova, PhD. (Słowacja)
prof. dr hab. John McGraw (Kanada),
prof. dr hab. Nella Nyczkało (Ukraina)
prof. dr hab. dr h.c. Hans Joachim Schneider (Niemcy)
Bp prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolarik PhD. (Słowacja)
prof. dr hab. Maria Szyszkowska

prof. dr hab. Peter Vojcik (Słowacja)
prof. dr hab. Minoru Yokoyama (Japonia)
Ing. Eva Hvizdová, Ph.D., MBA (Słowacja)
Dr. Ján Kalajtzidis