Wyższa Szkoła Menedżerska
w Warszawie

O czasopiśmie

Studia Społeczne

Interdyscyplinarne pismo z zakresu nauk społecznych, zawierające artykuły odzwierciedlające procesy społeczne, gospodarcze i polityczne zachodzące w Polsce, w Europie i na świecie. Publikowane teksty reprezentują szerokie spektrum nauk społecznych, obejmujące zarówno prace teoretyczne, jak i empiryczne.

Celem periodyku jest współpraca i integracja środowiska naukowego skupionego wokół takich dziedzin wiedzy, jak: pedagogika, psychologia, socjologia, stosunki międzynarodowe i europeistyka. Zamiarem redakcji jest uczynienie z pisma "Studia Społeczne" ośrodka prezentacji zarówno już ugruntowanych poglądów, a także nowych tendencji w zakresie nauk społecznych.

Facebook