Rada Naukowa

Przewodniczący:
Prof. zw. dr hab. Alexander J. Belohlavek, Dr h.c. (USA)

 

Członkowie:
prof. PhDr. Viera Bacova, DrSc. (Słowacja)
prof. dr hab. Alexander J. Belohlavek, dr h.c. (Czechy)
prof. dr hab. Ewgenii Bobosow (Białoruś)
prof. h.c. doc. JUDr. Maria Bujňakova, CSc. (Słowacja)
prof. dr hab. Paweł Czarnecki
prof. dr Stanisław Dawidziuk
prof. ThDr. Josef Dolista, PhD. (Czechy)
prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc. (Słowacja)
prof. Devin Fore, PhD. (USA)
prof. dr hab. Iurii Frytskyi (Ukraina), PhD.
dr Otar Gerzmava (Gruzja), PhDr.
Marta Gluchman, PhD. (Słowacja)
doc. dr Grażyna Grabarczyk
prof. dr hab. Tamara Iwanowa (Ukraina)
prof. dr hab. Lech Jaczynowski
prof. dr hab. Hassan Jamsheer (Irak)
doc. PhDr. Nadežda Krajčova, PhD. (Słowacja)

Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA (Czechy)
prof. MUDr. Vladimir Krčmery, PhD., DrSc. dr h.c. Mult. (Słowacja)
prof. dr hab. Stanisław Marciniak
prof. dr hab. John McGraw (Kanada)
prof. PhDr. František Mihina, CSc. (Słowacja)
prof. dr hab. Ewa J. Nowacka dr h.c.
prof. dr hab. Nella Nyczkało (Ukraina)
prof. dr hab. Feliks Prusak
prof. dr hab. dr h.c. Hans Joachim Schneider (Niemcy)
dr Ilhi Synn (Korea Południowa)
prof. dr hab. Maria Szyszkowska
prof. dr hab. Oleksandra Vasylieva (Ukraina)
prof. dr hab. Peter Vojcik, CSc. (Słowacja)
prof. dr hab. Minoru Yokoyama (Japonia)
Ing. Eva Hvizdová, Ph.D., MBA (Słowacja)
Dr. Ján Kalajtzidis

 

Na skróty

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36. 03-772

Facebook

rekru_online.png