Studia Prawnicze i Administracyjne

studia prawnicza okladkaZeszyty Naukowe „Studia Prawnicze i Administracyjne" są wydawane od 2010 r., obecnie jako kwartalnik Wydziału Prawa i Administracji WSM. Studia są czasopismem zawierającym artykuły, w których pracownicy naukowi i doktoranci z różnych ośrodków uniwersyteckich, jak i praktycy analizują bieżące problemy z zakresu nauk prawnych i nauki administracji. Celem periodyku jest uczynienie z czasopisma ogniwa spajającego poglądy ugruntowane w doktrynie oraz nowe tendencje w nauce i praktyce stosowania prawa. Należy podkreślić międzynarodowy charakter czasopisma, w którym ukazują się prace autorów z innych państw europejskich. Studia prawnicze i administracyjne stanowią czasopismo punktowane zgodnie z wykazem prowadzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Są indeksowane w takich bazach, jak: BazHum, BazEkon, Index Copernicus International.

Punkty MNiSW: 7
ISSN: 2081-8025
e-ISSN: 2449-9722

Na skróty

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36. 03-772

Facebook