Rada Naukowa

Przewodniczący:
prof. dr Stanisław Dawidziuk

Członkowie:

prof. PhDr. Viera Bacova
PhD., DrSc. (Słowacja)
prof. dr hab. Ewgenii Bobosow (Białoruś)
prof. h.c. doc. JUDr. Maria Bujňakova, PhD. (Słowacja)
prof. dr hab. Paweł Czarnecki
prof. dr hab. Kazimierz Doktór
prof. ThDr. Josef Dolista, PhD. (Czechy)
prof. Devin Fore, PhD. (USA)
prof. dr Otar Gerzmava (Gruzja)
PhDr. Marta Gluchmanová, PhD. (Słowacja)
prof. dr hab. Lech Jaczynowski

Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA (Czechy)
doc. PhDr. Nadežda Krajčova, PhD. (Słowacja)
prof. MUDr. Vladimir Krčmery, PhD, DrSc. Dr h.c. Mult. (Słowacja)
prof. dr hab. Stanisław Marciniak
prof. dr John McGraw, PhD. (Kanada)
dr Joanna Michalak-Dawidziuk
prof. PhDr. František Mihina, CSc. (Słowacja)
prof. dr hab. Nella Nyczkało (Ukraina)
dr Paweł Panas
Ing. Jozef Polačko (Słowacja)
prof. dr h.c. Hans Joachim Schneider (Niemcy)
prof. dr hab. Maria Szyszkowska
dr h.c. prof. Daniel J. West Jr. PhD. FACHE, FACMPE (USA)
prof. dr hab. Minoru Yokoyama (Japonia)
prof. PhDr. Anna Žilová, PhD. (Słowacja)
Ing. Eva Hvizdová, Ph.D., MBA (Słowacja)
Dr. Ján Kalajtzidis

Na skróty

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36. 03-772

Facebook

rekru_online.png