Rekrutacja na semestr wiosenno-letni rozpoczyna się 15 stycznia.

Rekrutacja  tel. 22 59 00 730 | For english speaking students tel. 22 59 00 723
Studia podyplomowe tel. 22 59 00 765

Z powodu awarii systemu IRK, rekrutacja w dniu dzisiejszym nieczynna. Zapraszamy od poniedziałku.

Nauka Gospodarka Społeczeństwo

Nauka Gospodarka Społeczeństwo jest pismem ogólnouczelnianym obejmującym zakres nauk ekonomicznych, humanistycznych, pedagogicznych i społecznych, na łamach którego zamieszczane są teksty teoretyczne, badawcze, informacyjne, polemiczne i recenzje, a także komunikaty o ważnych wydarzeniach w życia Uczelni.

 

Preferowane są materiały dotyczące tematyki kierunków studiów w WSM - administracji, bezpieczeństwa narodowego, europeistyki, informatyki, pedagogiki, politologii, prawa, stosunków międzynarodowych, zarządzania, zarządzania i inżynierii produkcji.

 

Misją pisma jest stworzenie forum twórczej wymiany poglądów, umożliwienie publikacji kadrze uczelni i zachęcenie członków innych środowisk naukowych do publikownia na łamach Nauki Gospodarki Społeczeństwa, współpraca z pismami uczelnianymi, ogólnopolskimi i zagranicznymi.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook