Nauka Gospodarka Społeczeństwo

Nauka Gospodarka Społeczeństwo jest pismem ogólnouczelnianym obejmującym zakres nauk ekonomicznych, humanistycznych, pedagogicznych i społecznych, na łamach którego zamieszczane są teksty teoretyczne, badawcze, informacyjne, polemiczne i recenzje, a także komunikaty o ważnych wydarzeniach w życia Uczelni.

 

Preferowane są materiały dotyczące tematyki kierunków studiów w WSM - administracji, bezpieczeństwa narodowego, europeistyki, informatyki, pedagogiki, politologii, prawa, stosunków międzynarodowych, zarządzania, zarządzania i inżynierii produkcji.

 

Misją pisma jest stworzenie forum twórczej wymiany poglądów, umożliwienie publikacji kadrze uczelni i zachęcenie członków innych środowisk naukowych do publikownia na łamach Nauki Gospodarki Społeczeństwa, współpraca z pismami uczelnianymi, ogólnopolskimi i zagranicznymi.

Na skróty

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36. 03-772

Facebook