Rekrutacja na semestr wiosenno-letni rozpoczyna się 15 stycznia.

Rekrutacja  tel. 22 59 00 730 | For english speaking students tel. 22 59 00 723
Studia podyplomowe tel. 22 59 00 765

Nauka Gospodarka Społeczeństwo

Nauka Gospodarka Społeczeństwo jest pismem ogólnouczelnianym obejmującym zakres nauk ekonomicznych, humanistycznych, pedagogicznych i społecznych, na łamach którego zamieszczane są teksty teoretyczne, badawcze, informacyjne, polemiczne i recenzje, a także komunikaty o ważnych wydarzeniach w życia Uczelni.

 

Preferowane są materiały dotyczące tematyki kierunków studiów w WSM - administracji, bezpieczeństwa narodowego, europeistyki, informatyki, pedagogiki, politologii, prawa, stosunków międzynarodowych, zarządzania, zarządzania i inżynierii produkcji.

 

Misją pisma jest stworzenie forum twórczej wymiany poglądów, umożliwienie publikacji kadrze uczelni i zachęcenie członków innych środowisk naukowych do publikownia na łamach Nauki Gospodarki Społeczeństwa, współpraca z pismami uczelnianymi, ogólnopolskimi i zagranicznymi.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook