Dr Jarosław Kostrubiec

Jarek zdj 2017Jarosław Kostrubiec  - doktor nauk prawnych; stanowisko Of Counsel w Kancelarii Adwokackiej Adwokat Radosław Kostrubiec (www.adwokat-zamosc.com.pl); stypendysta Deutscher Akademischer Austausch Dienst w Niemczech w Katedrze Prawa Publicznego, Ogólnej Nauki o Państwie i Filozofii Prawa Wydziału Prawa Uniwersytetu Karola Ruprechta w Heidelbergu w latach 2005-2006 r. oraz Instytutu Maxa Plancka we Frankfurcie nad Menem. Wchodzi w skład zarządu Stowarzyszenia Stypendystów DAAD w Polsce. Jest członkiem towarzystwa naukowego Pro Scientia Iuridica i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Pełni funkcję redaktora naczelnego Studiów Prawniczych i Administracyjnych, Studenckich Zeszytów Naukowych, a także sekretarza redakcji czasopisma Studia Iuridica Lublinensia. Jest recenzentem Kortowskich Zeszytów Prawniczych oraz Polish–Georgian Law Review. Autor kilkudziesięciu publikacji m.in. z zakresu: legislacji (Legislacja administracyjna, Warszawa 2013), nauki administracji, prawa administracyjnego i myśli administracyjnej (m.in.: Samorząd terytorialny w Polsce i w Niemczech. Kommunale Selbstverwaltung in Polen und in Deutschland, Warszawa 2015; Finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, Warszawa 2014; Prawno-administracyjne ograniczenia w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, Lublin 2013; Komentarz do ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Warszawa 2012; Niezespolona administracja rządowa, Warszawa 2011; Działalnie administracji publicznej. Ujęcie procesowe, Warszawa 2013) oraz prawa bezpieczeństwa publicznego (m.in.: Służby specjalne w strukturze władz publicznych. Zagadnienia prawnoustrojowe, Warszawa 2014; Prawo policyjne, Warszawa 2014). Osobnym obszarem zainteresowań badawczych jest problematyka związana z prawem szkolnictwa wyższego (Prawo o szkolnictwie wyższym po nowelizacji. Komentarz praktyczny, M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015).

 

DYŻURY:

TOK 1 SOBOTY – 8.00-8.45 w terminach: 20.X, 03.XI, 24.XI, 08.XII, 12.I, 26.I, 09.II, 23.II/ - sala F-003

 

 

 

 

 

Na skróty

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png