Prof. WSM dr hab. Stanisław Dawidziuk, Dr h.c.

stanislaw dawidziukStanisław Dawidziuk – dr nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność współczesna historia, obszar zainteresowań: zarządzanie, przedsiębiorczość, teoria kształcenia.

Założyciel i wieloletni Rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. W 2005 r. jako jedyny naukowiec z Polski otrzymał w Oxfordzie Złoty Medal z szarfą „Zjednoczona Europa" w dowód osobistych zasług w propagowaniu integracji europejskiej. Członek Złotej Loży Business Centre Club. Uzyskał w 2011 r. nominację BCC do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu. Również w 2011 r. Założyciel WSM Prof. WSM dr hab. Stanisław Dawidziuk został uhonorowany Statuetką Floriana, przyznaną przez Zarząd Dzielnicy Praga-Północ oraz Burmistrza w uznaniu wybitnych zasług na rzecz promocji Pragi-Północ. W 2013r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa Prof. Stanisławowi Dawidziukowi Prezydentowi Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, nadanego przez Senat Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki w Krasnodarze (Federacja Rosyjska).

W 2007 r. Senat Uczelni przyznał Profesorowi tytuł Honorowego Rektora. Autor licznych publikacji w kraju i za granicą na temat dydaktyki, zasad pisania prac dyplomowych, zarządzania, przedsiębiorczości, marketingu politycznego.

 

Kontakt: tel. (22) 59 00 710

Dyżury (w Rektoracie):

  • Piątki godz. 13.00 – 15.00
  • Soboty: 5, 26 listopada 2016 r., 10, 31 grudnia 2016 r. 13.00 - 14.30
Facebook