Rektor

prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, Dr h.c.

Jego Magnificencja Rektor
Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

Nota biograficzna

Paweł Czarnecki – nauczyciel akademicki i menedżer, profesor nauk społecznych, doktor habilitowany nauk humanistycznych (prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, Dr h.c.). Wykształcenie uzyskał min. z filozofii, teologii, administracji, zarządzania i pracy socjalnej. Autor wielu artykułów i książek naukowych publikowanych w Polsce i zagranicą.

Redaktor naczelny czasopisma naukowego Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Humanum, członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma naukowego Zdravotníctvo a sociálna práca w Bratysławie, Clinical Social Work wydawanego przez International Scientific Group of Applied Preventive Medicine I - GAP w Wiedniu w Austrii, Magazine of Aviation Development w Pradze.

Ekspert naukowy w Czech Science Foundation (GACR) w Pradze w Republice Czeskiej oraz w Slovak Research and Development Agency (APVV) w Bratysławie w Republice Słowackiej, oraz w: Human Resource Management Research, Journal of Logistics Management, International Journal of Arts, Education wydawanych przez Scientific & Academic Publishing Co. w USA. Doctor honoris causa Uniwersytetów: Czernichowski Technologiczny Uniwersytet w Czernichowie (Ukraina), Krasnodarski Uniwersytet Kultury i Sztuki w Krasnodarze (Rosja) i Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach (Słowacja). Członek Rad Naukowych Uniwersytetów: St. Elizabeth University of Public Health and Social Work in Bratislava (Słowacja) oraz Czech Technical University in Prague (Czechy), Członek Rady Programowej Polskiego Klubu Biznesu oraz Laureat Akademii Polskiego Sukcesu uhonorowany Złotym Medalem za "osiągnięcia we współpracy z zagranicą i promocję nauki polskiej, polskiego szkolnictwa wyższego i kultury".

Nagrody i wyróżnienia

Na skróty

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

wsm logo footer
Facebook

rekru_online.png