Rektor

prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, Dr h.c.

Jego Magnificencja Rektor
Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

Nota biograficzna

Paweł Czarnecki – nauczyciel akademicki i menedżer, profesor nauk społecznych, doktor habilitowany nauk humanistycznych (prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, Dr h.c.). Wykształcenie uzyskał min. z filozofii, teologii, administracji, zarządzania i pracy socjalnej. Autor wielu artykułów i książek naukowych publikowanych w Polsce i zagranicą.

Redaktor naczelny czasopisma naukowego Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Humanum, członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma naukowego Zdravotníctvo a sociálna práca w Bratysławie, Clinical Social Work wydawanego przez International Scientific Group of Applied Preventive Medicine I - GAP w Wiedniu w Austrii, Magazine of Aviation Development w Pradze.

Ekspert naukowy w Czech Science Foundation (GACR) w Pradze w Republice Czeskiej oraz w Slovak Research and Development Agency (APVV) w Bratysławie w Republice Słowackiej, oraz w: Human Resource Management Research, Journal of Logistics Management, International Journal of Arts, Education wydawanych przez Scientific & Academic Publishing Co. w USA. Doctor honoris causa Uniwersytetów: Czernichowski Technologiczny Uniwersytet w Czernichowie (Ukraina), Krasnodarski Uniwersytet Kultury i Sztuki w Krasnodarze (Rosja) i Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach (Słowacja). Członek Rad Naukowych Uniwersytetów: St. Elizabeth University of Public Health and Social Work in Bratislava (Słowacja) oraz Czech Technical University in Prague (Czechy), Członek Rady Programowej Polskiego Klubu Biznesu oraz Laureat Akademii Polskiego Sukcesu uhonorowany Złotym Medalem za "osiągnięcia we współpracy z zagranicą i promocję nauki polskiej, polskiego szkolnictwa wyższego i kultury".

Nagrody i wyróżnienia

Galeria zdjęć

Korzystanie z publikowanych zdjęć w inny sposób niż określony przez autora jest nielegalne i pociąga za sobą odpowiedzialność prawną. (Podstawa prawna - Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Dz.U. Nr 24 z dnia 23 lutego 1994 roku poz.83 z późniejszymi zmianami)

Powyższe zdjęcia nie mogą być w żaden sposób zmieniane ani poddawane edycji jak również kopiowane bez zgody twórcy. Użycie jakichkolwiek fragmentów lub całości zamieszczanych zdjęć do innych stron WWW lub publikacji drukowanych oraz wykorzystywanie ich w jakikolwiek inny sposób niż do użytku własnego możliwe jest tylko po spełnieniu łącznie wszystkich poniższych warunków:
- - - za wiedzą i po uzyskaniu pisemnej zgody Pawła Czarneckiego;
- - - podając autora i źródło cytowanych informacji;
- - - dodając odsyłacz tekstowy lub graficzny prowadzący do odpowiednich stron źródłowych, w tym przypadku Galerii zdjęć;
- - - zachowując wszelkie prawa wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Dopuszcza się reprodukcję, kopiowanie i wykorzystywanie części witryny Galeria zdjęć wyłącznie do własnego użytku w celach prywatnych, hobbystycznych lub niekomercyjnych. W takim przypadku wszelkie reprodukcje materiałów witryny muszą zawierać poniższy tekst: Copyright © Paweł Czarnecki


Na skróty

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png