Prezydent WSM Prof. dr hab. Stanisław Dawidziuk Doctorem Honoris Causa

W dniu 19 maja 2016 r. w Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach (University of Security and Management in Kosice, Slovak Republic) a auli głównej im. Akademika M. Čiča miała miejsce uroczystość nadania oraz wręczenia tytułu najwyższej godności akademickiej Doctora Honoris Causa JE Prof. dr hab. Stanisławowi Dawidziukowi, Dr. h. c. Prezydentowi WSM w Warszawie.
Uroczystej ceremonii wręczenia dyplomu oraz insygniów Doctora Honoris Causa przewodniczył JE Prezydent VŠBM w Košiciach Dr.h.c. prof. Ing. Marián Mesároš, DrSc. MBA LL.M. Laudację ku czci prof. dr. hab. Stanisława Dawidziuka Prezydenta WSM w Warszawie wygłosił JM gen. Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc. MBA LL.M.


Vysoká   škola    bezpečnostného   manažérstva v    Košiciach   jest   zagranicznym   partnerem   Wyższej   Szkoły   Menedżerskiej
w Warszawie, z którym Uczelnia prowadzi pogłębioną współpracę w obszarze szkolnictwa wyższego, nauki, mobilności akademickiej oraz badań.

Na skróty

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook