COVID-19: Zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych, konferencji oraz wydarzeń.
Wszystkich interesantów prosimy o kontakt na adresy mailowe - nie osobiście.
Zajęcia odbywać się będą w trybie online na platformach Moodle oraz MS Teams

Prezydent WSM doktorem honoris causa

W dniu 16 września 2013r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa J.E. Prof. Stanisławowi Dawidziukowi Prezydentowi Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, nadanego przez Senat Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki w Krasnodarze (Federacja Rosyjska). Uroczystości wręczenia dyplomu najwyższej akademickiej honorowej godności przewodniczył J. M. prof. Sergiej Zengin Rektor Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki w Krasnodarze, który w obecności Senatu Uniwersytetu, a także zaproszonych gości wygłosił laudację na cześć J. E. Prof. Stanisława Dawidziuka Prezydenta WSM.

J.E. Prof. Stanisław Dawidziuk Dr h.c. Prezydent WSM w przemówieniu do zebranych podziękował za przyznanie mu doktoratu honoris causa podkreślając, iż to wyróżnienie traktuje przede wszystkim jako wyraz uznania międzynarodowej społeczności akademickiej dla Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

W uroczystości wręczenia dyplomu doktora honoris causa dla J. E. Prof. Stanisława Dawidziuka Prezydenta WSM społeczność akademicką Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie reprezentowali J. M. Prof. Paweł Czarnecki Rektor WSM oraz Pan Prof. Wojciech Słomski Dr h.c. Mult. Członek Senatu WSM.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png