Nagroda dla Prezydenta WSM "Za wybitne osiągnięcia i zasługi w popularyzacji dorobku kulturalnego i naukowego Ukrainy w Polsce" - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Nagroda dla Prezydenta WSM "Za wybitne osiągnięcia i zasługi w popularyzacji dorobku kulturalnego i naukowego Ukrainy w Polsce"

19 października 2013 r. JE Prezydent Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie prof. Stanisław Dawidziuk, Dr. h. c. został nagrodzony przez Społeczne Towarzystwo Polska - Ukraina Za wybitne osiągnięcia i zasługi w popularyzacji dorobku kulturalnego i naukowego Ukrainy w Polsce. Tytuł JE Prezydentowi wręczył Pan prof. ndzw. dr hab. Zdzisław Sirojć, Członek Prezydium Społecznego Towarzystwa Polska - Ukraina reprezentujący na uroczystości Pana prof. zw. dr hab. Henryka Bednarskiego, Przewodniczącego Zgromadzenia Generalnego STP-U.

rekr napis

Facebook

Masz pytania dotyczące rekrutacji dzwoń pod numer tel. 22 59 00 730

Studia podyplomowe nr tel. 22-59 00 765