JE Prezydent WSM w Warszawie prof. Stanisław Dawidziuk, Dr. h. c. został odznaczony medalem "Za zasługi dla nauki i kultury" - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

JE Prezydent WSM w Warszawie prof. Stanisław Dawidziuk, Dr. h. c. został odznaczony medalem "Za zasługi dla nauki i kultury"

JE Prezydent WSM w Warszawie prof. Stanisław Dawidziuk, Dr. h. c. został odznaczony 19 października 2013 r. medalem Za zasługi dla nauki i kultury przyznanym przez Fundację KULTURA w Toruniu. Aktu odznaczenia dokonał Prezes Fundacji ks. prof. dr hab. Mirosław Michalski.

rekr napis

Masz pytania dotyczące rekrutacji dzwoń pod numer tel. 22 59 00 730