JE Prezydent WSM w Warszawie prof. Stanisław Dawidziuk, Dr. h. c. został odznaczony medalem "Za zasługi dla nauki i kultury" - Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

JE Prezydent WSM w Warszawie prof. Stanisław Dawidziuk, Dr. h. c. został odznaczony medalem "Za zasługi dla nauki i kultury"

JE Prezydent WSM w Warszawie prof. Stanisław Dawidziuk, Dr. h. c. został odznaczony 19 października 2013 r. medalem Za zasługi dla nauki i kultury przyznanym przez Fundację KULTURA w Toruniu. Aktu odznaczenia dokonał Prezes Fundacji ks. prof. dr hab. Mirosław Michalski.

rekr napis

Facebook

Masz pytania dotyczące rekrutacji dzwoń pod numer tel. 22 59 00 730

Studia podyplomowe nr tel. 22-59 00 765