Rekrutacja na semestr wiosenno-letni rozpoczyna się 15 stycznia.

Rekrutacja  tel. 22 59 00 730 | For english speaking students tel. 22 59 00 723
Studia podyplomowe tel. 22 59 00 765

Komisje Uczelniane

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Studentów Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

 • Dr Piotr Wąchal – Przewodniczący
 • Prof. dr hab. Wojciech Słomski, Dr h. c. Mult. – Członek
 • Dr Kiejstut Roman Szymański – Członek

 

Uczelniana Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

 • Dr Grażyna Grabarczyk - Przewodniczący
 • Dr Monika Bychowska – Członek
 • Dr David Kalisz – Członek

 

Uczelniana Komisja ds. Zasad Etycznych i Organizacji Badań Naukowych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

 • Prof. dr hab. Maria Szyszkowska - Przewodnicząca
 • Prof. dr hab. Wojciech Słomski, Dr h.c. Mult. – Członek
 • Prof. dr hab. Pavol Dancák – Członek
 • Dr Krystyna Teresa Panas – Członek

 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ds. Programu ERASMUS Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

 • Dr Joanna Michalak-Dawidziuk – Przewodnicząca
 • Dziekan Wydziału/Wydziałowy Koordynator ds. Programu ERASMUS
 • Uczelniany Koordynator ds. Programu ERASMUS

 

 

 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png