Współpraca z zagranicą

wsm_kolor.jpg

W październiku 1995 roku nawiązaliśmy współpracę z ELMS College ze Stanów Zjednoczonych. W maju 1996 roku naszą uczelnię odwiedził wykładowca ELMS, Bill Donovan. Przeprowadził on cykl wykładów poświęconych biznesowi międzynarodowemu, a także współpracy pomiędzy "ludźmi interesu" a samorządowcami (wykłady zostały poprowadzone dla szerokiego grona przedstawicieli samorządu warszawskiego i ostrołęckiego). Bill Donovan ponownie odwiedził naszą uczelnię w maju 1997 roku i 1998 roku. W kwietniu 1998 roku została podpisana umowa o współpracy naukowo-dydaktycznej pomiędzy nasza uczelnią a ELMS College.Od 1997 roku nasi studenci studiują w ELMS College w ramach wymiany studenckiej. Do tej pory w ramach współpracy w Stanach Zjednoczonych studiowało kilkunastu naszych studentów.

W 2003 roku podpisana została umowa o współpracy z Akademią Zarządzania Administracją Publiczną z Kijowa, zgodnie z jej postanowieniami utworzono Ukraińsko - Polski Instytut Zarządzania z siedzibą w Kijowie.Instytut zajmuje się kształceniem na poziomie wyższym studentów rekrutujących się z Polski i Ukrainy. Pierwsza część studiów będzie się odbywać w Kijowie, a druga w Warszawie. Studenci poza nauką języków zachodnich będą się także uczyć polskiego i ukraińskiego. Wykłady będą prowadzone w 3 językach zarówno Kijowie i w Warszawie (polski, ukraiński, angielski). Już w tym roku pierwsza grupa - około 150 studentów Instytutu rozpocznie w Kijowie naukę języka polskiego.Absolwenci otrzymają dyplomy ukończenia warszawskiej Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie oraz kijowskiej Akademii Zarządzania Administracją Publiczną.

9 listopada 2004 r. Rektorzy: Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, prof. dr Stanisław Dawidziuk oraz Brzeskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego z Białorusi, prof. dr Petr Pojta podpisali umowę o współpracy między obu Uczelniami. Umowa przewiduje m.in. wspólne prowadzenie badań, wzajemną wymianę studentów do odbywania praktyk, wymianę publikacji, podręczników, i pomocy metodycznych, wspólne organizowanie staży naukowo-pedagogicznych dla nauczycieli akademickich i doktorantów, wymianę informacji o zaplanowanych konferencjach i seminariach naukowych, wymianę artystycznych zespołów studenckich, przeprowadzanie zawodów sportowych pomiędzy drużynami obu uczelni. W trakcie rozmów dotyczących sposobów wdrażania w życie podpisanej umowy uzgodniono, że w 2005 roku 20 osobowa grupa młodzieży akademickiej z Białorusi weźmie udział w zajęciach współfinansowanej przez Unię Europejską, Międzynarodowej Szkoły Letniej, organizowanej przez Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie. Prowadzone tam wykłady nosić będą wspólny tytuł "Unia Europejska po rozszerzeniu o kraje Europy Środkowej".

Porozumienie o współpracy nasza Uczelnia podpisała również z:

 • Elms College - (USA), 1998
 • HEC Liege - (Belgium), 1999
 • Academy of Management and Public Administration - (Kiev, Ukraine), 2003
 • National Technical University - (Brest, Belarussia), 2004
 • National (Fitilas) College - (Patra, Greece), 2008

Intension Letters

 • Vaasaa University - (Finland)
 • Aarhus Institut of Technology - (Denmark)
 • Ulster University - (United Kingdom)
 • Taras Schevchenko University - (Kiev, Ukraine)
 • University College Dublin - (Ireland)
 • Slavic Institute - (Rovne, Ukraine)

• Kijowski Uniwersytet Kultury – Kijów, Ukraina, umowa w zakresie dydaktycznym i naukowym
• Chernihiv National University of Technology (Ukraina), Warsaw Management University (Poland), University of Security Management in Kosice (Slovak Republik), Technical University of Kosice (Slovak Republic), Czech Technical University in Prague (Czech Republic), Batumi Shota Rustaveli State University (Georgia), Batumi Navigation Teaching University (Georgia) – umowa o współpracy w sprawie utworzenia „The International Consortium of Educational-Scientific Cooperation”
• Chernihiv Institute of Information, Business and Law - Chernihiv, Ukraina, umowa o współpracy w zakresie dydaktycznym i naukowym
• Apsley Business School – Apsley Educational Consulting, London, Wielka Brytania, umowa w zakresie dydaktyki i badań naukowych, międzynarodowej wymiany studentów
• Chernihiv National University of Technology, Chernihiv, Ukraina, umowa w zakresie dydaktyki i badań naukowych
• University Goethe Uni Bratislava, Bratysława, Republika Słowacka, umowa w zakresie dydaktyki i badań naukowych
• Remeny s.r.o. – Gabcikovo, Republika Słowacka oraz Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji Humanum, Sp. z o.o. – Warszawa, umowa w zakresie współpracy przy prowadzeniu studiów podyplomowych DBA, MBA, LLM
• World Jurist Association – Maryland, USA oraz Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji Humanum, Sp. z o.o. – Warszawa, umowa w zakresie współorganizacji i prowadzenia studiów podyplomowych LLM (Master of Law) w Polsce i zagranicą
• Vysoká škola zdravotnictva a sociálnej práce sv. Alžbety – Bratysława, Słowacja, aneks do umowy z 8 grudnia 2012, w zakresie współorganizacji studiów magisterskich na kierunku psychologia
• Połtawski Narodowy Techniczny Uniwersytet im. Juriia Kondratyuka – Połtawa, Ukraina, umowa w zakresie promowania nowoczesnych form nauki i edukacji
• Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji Humanum w Warszawie oraz Dare, o.z. – Zahradne, Słowacja - umowa w zakresie w zakresie dydaktyki i badań naukowych
• Dubnicky technologicky Institut v Dubnici nad Vahom, - Dubnica nad Vahom (Słowacja) oraz Instytut Studiów Międzynarodowych i Edukacji Humanum w Warszawie, umowa w zakresie realizacji studiów podyplomowych MBA
• Ukrainische Freie Universitat – Monachium, Niemcy, umowa w zakresie dydaktyki i badań naukowych
• Newton College, a. s. – Praga, Czechy, umowa w zakresie dydaktyki i badań naukowych
• Indo-European Education Foundation z siedzibą w Warszawie – list intencyjny w zakresie rekrutacji studentów w Indiach, wymiany studentów i wykładowców, wspólnych konferencji i publikacji, projektów pozaakademickich
• Riwnienskij Dzierżawnij Gumanitarnij Uniwiersitiet - Równe, Ukraina, umowa w zakresie dydaktyki i badań naukowych
• OBS Prešov, spol. s r.o. – Prešov, Słowacja – (Študijný poriadok) – w zakresie studiów podyplomowych EMBA
• Krasnodarskij Gosudarstwiennyj Uniwiersitiet Kultury i Iskustw – Rosja, memorandum w zakresie współpracy dydaktyczno-naukowej
• Armavir State Pedagogical Academy – Rosja, memorandum w zakresie współpracy dydaktyczno-naukowej
• Kyiv National University of Technologies and Design (KNUTD) – Kijów, Ukraina, list intencyjny i umowa w zakresie utworzenia Ukrainsko-Polskowo Nawcialnogo Centru
• Kyiv National University of Technologies and Design (KNUTD) – Kijów, Ukraina, umowa w zakresie realizacji programu „Podwójny dyplom”
• Kyiv National University of Technologies and Design (KNUTD) – Kijów, Ukraina, umowa w zakresie realizacji zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.” ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych
• Kyiv National University of Technologies and Design (KNUTD) – Kijów, Ukraina, umowa w zakresie dydaktyki i badań naukowych
• Równieński Instytut Słowianoznawstwa Kijowskiego Uniwersytetu Slawistycznego - Równe, Ukraina, umowa w zakresie procesu nauczania, badań dydaktycznych, metodycznych i naukowych, wspieraniu programów wymiany personelu administracyjnego, uczącego i naukowego oraz studentów i doktorantów
• Akademie J.A. Komenského Karviná – Karviná – Nové Město, Czechy, list intencyjny i umowa w zakresie praktyk studenckich
• Akademie J.A. Komenského Karviná – Karviná – Nové Město, Czechy, umowa w zakresie dydaktyki i współpracy naukowej
• Cherkasy State Business-College – Cherkasy, Ukraina, list intencyjny i memorandum w zakresie realizacji zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.” ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych
• Uman National University of Horticulture – Uman, Ukraina, memorandum w zakresie dydaktyki i badań naukowych
• Vysoká škola Karla Engliše, a.s. – Brno, Czechy, umowa w zakresie realizacji projektu „Innovation of Teaching at Karel Englis College, Inc. across all fields of study for the purpose of strenghtening the quality and status of the College and competitiveness of students
• Vysoká škola Karla Engliše, a.s. – Brno, Czechy, umowa w zakresie dydaktyki i badań naukowych
• Uczelnia Wyższa Wschodnio-Europejski Słowiański Uniwersytet – Użgorod, Ukraina, umowa o współpracy naukowej w zakresie nauk filologicznych, historycznych, ekonomicznych i pedagogicznych; rozwoju badań naukowych w zakresie wiedzy o słowiaństwie, nauce, gospodarce, historii, kultury oraz tradycji ukraińskiego i polskiego narodów
• Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia w Prešove – Słowacja, memorandum w zakresie dydaktyki i badań naukowych
• Krasnodar State Universtity Culture and Arts – Krasnodar, Rosja (umowa)
• Sumy State University – Sumy, Ukraina, umowa w zakresie dydaktyczno-naukowym
• Vysoká škola zdravotnictva a sociálnej práce sv. Alžbety – Bratysława, Słowacja, umowa w zakresie procesu edukacji
• Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny im. Wadyma Hetmana – Kijów, Ukraina, umowa w zakresie szkolnictwa wyższego, nauki i kultury
• Niepubliczna Instytucja Oświatowa Wyższego Kształcenia Zawodowego „Moskiewska Akademia Ekonomii i Prawa” – Moskwa, Rosja, umowa o współpracy w dziedzinie kształcenia w zakresie studiów wyższych
• Wschodnioukraiński Narodowy Uniwersytet im. W. Dala – Ługańsk, Ukraina, umowa w zakresie dydaktyki i badań naukowych
• Lwowski Regionalny Instytut Zarządzania Państwowego Nacjonalnej Akademii Zarządzania Państwowego przy Prezydencie Ukrainy – Lwów, Ukraina (umowa)
• Institut Menedżmentu Ta Ekonomiki „Galicka Akademija” – Iwano-Frankiwsk, Ukraina, umowa w zakresie dydaktyczno-naukowym
• Akademija Municypalnowo Uprawlienija – Kijów, Ukraina, umowa w zakresie dydaktyczno-naukowym
• Kyiv National Taras Shevchenko University – Kijów, Ukraina, umowa w zakresie dydaktyczno-naukowym
• Briestskij Gosudarstwiennyj Techniczieskij Uniwiersitiet – Brześć, Białoruś, umowa w zakresie dydaktyczno-naukowym, sportu i kultury
• Państwowa Akademia Moskwa Gospodarki Komunalnej i Budownictwa – Moskwa, Rosja, umowa w zakresie naukowo-metodycznym

• Biblioteka Akademii Obrony Narodowej – Warszawa, umowa w zakresie udostępnienia przez Bibliotekę AON zbiorów z zakresu bezpieczeństwa narodowego studentom WSM kształcącym, się na kierunku bezpieczeństwo narodowe.
• Webellian Poland Sp. z o.o. – Warszawa, umowa w zakresie współpracy w celu opracowania wniosku o przyznanie dotacji NCBiR i realizacji projektu badawczo-rozwojowego „Wsparcie prowadzenia prac B + R przez przedsiębiorstwa”
• Zamojskie Centrum Edukacji Enigma – Zamość, umowa w zakresie współorganizacji studiów podyplomowych zgodnie z obszarami kształcenia przyjętymi przez WSM na terenie miasta Zamość i okolic
• Wydawnictwo Wolters Kluwer S.A. – Warszawa, umowa w zakresie współpracy w działalności wydawniczej
• Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa LOGOS Spółka Cywilna, D. Rogozińska, I. Poteralska, Z. Rogoziński, J. Grzesiuk – Warszawa, umowa w zakresie prowadzenia przez Szkołę punktu dydaktycznego Zaocznej Policealnej Szkoły Zawodowej „Logos” na terenie Uczelni („Oddział Logos”)
• Konsorcjum „BazEkon” – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – umowa w zakresie rozpowszechniania przez Internet informacji o pozycjach wydawniczych – „Zarządzanie. Teoria i Praktyka”
• Konsorcjum „BazEkon” – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – umowa w zakresie rozpowszechniania przez Internet informacji o pozycjach wydawniczych – „Nauka, Gospodarka, Społeczeństwo”
• GELDERAJ Tadeusz Grotowski – Warszawa, umowa w zakresie organizacji zaplecza gastronomiczno-organizacyjnego na rzecz konferencji nt. „Privatization, Banking and Cross-Border Insolvency”
• Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa, porozumienie o współpracy w zakresie dydaktyki, działalności naukowo-badawczej, promocyjnej oraz informatycznego wsparcia
• Muzeum Historii Polski w Warszawie - umowa w zakresie publicznego udostępniania elektronicznej postaci czasopisma „Studia Prawnicze i Administracyjne”
• Konsorcjum „BazEkon” – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – umowa w zakresie rozpowszechniania przez Internet informacji o pozycjach wydawniczych – „Studia prawnicze i administracyjne”
• Centrum Badania Opinii Społecznej – Warszawa, umowa w zakresie realizacji 100 wywiadów telefonicznych
• Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych - Warszawa, umowa w zakresie wsparcia konferencji naukowej nt. „Przedsiębiorstwo wobec wyzwań umiędzynarodowienia”
• Plagiat.pl Sp. z o.o. – Warszawa, umowa w zakresie porównywanie treści dokumentów
• Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych – Warszawa, wstępna oferta współpracy w zakresie praktyk dla studentów, publikacji naukowych, patronatów nad konferencjami itp.
• Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych – Warszawa, umowa w zakresie organizacji studenckich praktyk zawodowych
• Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 – Warszawa, porozumienie o współpracy w zakresie upowszechniania wiedzy i kształtowania praktycznych umiejętności zastosowań najnowszych rozwiązań z zakresu fizyki i informatyki
• Fashion Studio – Artur Zaremba – Lublin, umowa w zakresie tworzenia audycji słowno-muzycznych przez studentów WSM w rozgłośni radiowej „Radio Polska Live!”
• Straż Miejska m.st. Warszawy – Warszawa, porozumienie w sprawie organizacji praktyk studenckich
• Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” - Warszawa, umowa o partnerstwo przy realizacji zadania pod nazwą „W każdym wieku na sportowo – zajęcia usprawniające dla osób starszych”
• Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód – Warszawa, umowa w zakresie kształcenia, inicjowania i wspierania współpracy naukowo-technicznej i kulturalnej
• Społeczne Towarzystwo Polska-Ukraina – Warszawa, umowa w zakresie kształcenia, inicjowania i wspierania współpracy naukowo-technicznej i kulturalnej
• Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, list intencyjny dot. współpracy w zakresie kształcenia wyższego na terenie Powiatu Bełchatowskiego
• Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim, umowa w zakresie umożliwienia korzystania studentom WSM ze zbiorów tej biblioteki oraz w jej filiach w Bełchatowie, Radomsku, Tomaszowie Mazowieckim oraz Opocznie
• Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu, porozumienie w zakresie dydaktyczno-naukowym
• Ministerstwo Sprawiedliwości –Warszawa, porozumienie w zakresie zawodowych praktyk studenckich
• Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Warszawa, porozumienie w zakresie współpracy naukowo-dydaktycznej
• Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów Komendy Stołecznej Policji – Warszawa, porozumienie w zakresie rekrutacji studentów

Na skróty

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png