Rekrutacja  tel. 22 59 00 730 | Studia podyplomowe tel. 22 59 00 765

Akty prawne

akty1.jpg

Statut Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie obowiązuje
od 29 marca 2012 r.

Nowelizacja z dnia 18 marca 2011 r. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) spowodowała konieczność dostosowania aktów prawnych, obowiązujących w uczelniach w Polsce.

W ramach tych działań – zgodnie z art. 58 ust. 1 ww. ustawy oraz § 3 pkt 1 Statutu WSM w Warszawie (Zał. do Decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.10.2007 r. Nr DSW-3-411-222/07) Założyciel Rektor Honorowy Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie Prof. dr Stanisław Dawidziuk w dniu 29 marca 2012 r. podpisał zarządzenie w sprawie Statutu Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, który wszedł w życie w dniu podpisania.

Wobec powyższego stracił moc dotychczasowy Statut WSM w Warszawie.

W załączeniu prezentujemy fragmenty dokumentu.

Strategia rozwoju Wyższej Szkoły Menedżerskiej
w Warszawie na lata 2012 – 2017

W dniu 30 marca 2012 r. Senat Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie przyjął uchwałę w sprawie „Strategii rozwoju Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie na lata 2012 - 2017".

Strategia obowiązuje od października 2012 r. W załączeniu prezentujemy fragmenty dokumentu.

Dokument dostosowany jest do nowelizacji z dnia 18 marca 2011 r. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).

Regulamin Studiów Wyższej Szkoły Menedżerskiej
w Warszawie

W dniu 30 marca 2012 r. Senat Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie – działając na podstawie ustawy art. 161 ust. 1 Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach i § 10 pkt 8 Statutu WSM w Warszawie (Decyzja Nr 1/03/2012 Założyciela WSM w Warszawie z dnia 29 marca 2012r.), jednocześnie przyjmując informację o pozytywnej opinii Samorządu Studenckiego Uczelni w sprawie Regulamin Studiów Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie podjął uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu Studiów Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie".

Zmiana Regulaminu Studiów wynika z konieczności dostosowania przepisów obowiązujących w Uczelni do nowelizacji z dnia 18 marca 2011 r. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 161 ust. 1 i 2 ww. ustawy oraz ww. uchwałą Senatu WSM w Warszawie Regulamin Studiów Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie wchodzi w życie w dniu 1 października 2012 r.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png