Plan pracy

Plan pracy Międzywydziałowego Koła Naukowego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie „MiKoNa"

na rok akademicki 2012/2013


Grudzień:

 • Umieszczenie strony WWW Koła na serwerze wsm.warszawa.pl
 • Przeprowadzenie rekrutacji wśród studentów różnych wydziałów.
 • Podział Koła na sekcje. Dokonanie wyboru władz Koła oraz przewodniczących poszczególnych sekcji.
 • Rozruch pracy „MiKoNa"- promocja.
 • Organizowanie zebrań poświęconych aktualnym problemom Koła.
 • Współorganizacja (ze studentami z Ukrainy) wieczoru wigilijnego dla wszystkich studentów, pracowników naukowych, administracyjnych z udziałem Władz Uczelni.

 

Styczeń:

 • W ramach współpracy - pomoc przy organizacji, opieka nad przebiegiem konkursu „Debiut Roku" pod patronatem prof. J. Buzka.
 • Pomoc w organizacji i przebiegu cyklu wykładów otwartych warszawsko - praskich, poświęconych podstawowym zagadnieniom wiary chrześcijańskiej.
 • Organizacja (prowadzenie konferansjerki) imprezy inauguracyjno-integracyjnej. Inauguracja MiKoNa oraz integracja studentów, przedstawicieli Uczelni/Kół naukowych kooperujących z Międzywydziałowym Kołem Naukowym WSM.
 • Przygotowanie warsztatów z pisania pism procesowych. „Warsztaty z pisania pism procesowych" to cykl dwóch spotkań mających za zadanie zaprezentowanie uczestnikom najważniejszych zagadnień związanych z poprawnym sporządzaniem pism procesowych w postępowaniu cywilnym przed sądem I instancji. Warsztaty mają przede wszystkim charakter praktyczny – po pierwszym spotkaniu o charakterze teoretycznym, każdy z uczestników będzie miał możliwość sporządzenia własnego pozwu do zaprezentowanego stanu faktycznego. Przygotowane pisma, sprawdzone przez doświadczonych praktyków, zostaną omówione na drugim spotkaniu, gdzie odkryjemy dodatkowo najważniejsze tajniki dobrego pozwu. W ramach warsztatów przewidziany jest też konkurs - spośród przygotowanych prac wyłonimy najlepszą, której autora uhonorujemy nagrodą książkową o tematyce związanej z procesem cywilnym.

 

Luty:

 • Wspieranie rozwoju naukowego studentów w ramach nowego, elitarnego programu „Primus Academy", który daje najzdolniejszym studentom możliwość zdobycia nowych umiejętności i doświadczeń, będący pewną formą stypendium dla wybitnych.
 • Systematyczne umieszczanie informacji dotyczących działalności Koła (aktualnych i minionych wydarzeń) w uczelnianej gazecie „Feniks".
 • Organizacja warsztatów z zarządzania czasem „Kwestia czasu". Warsztat będzie oparty o grę strategiczną „Kwestia Czasu", która oznacza firmę w pigułce, symulator zachodzących w niej mechanizmów, współzależności i wyzwań. Gra pokazuje ją w „stanie podgorączkowym", czyli w sytuacji, w której trzeba reagować szybko i sprawnie, bo każda chwila może okazać się decydująca.
 • Selekcjonowanie artykułów, redagowanie publikacji pokonferencyjnej. Publikacja ukaże się w maju, w dzień międzynarodowej konferencji naukowej.

 

Marzec:

 • Organizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Edukacja- religia wobec współczesnych przemian. I edycja".
 • Współorganizacja spotkania wielkanocnego dla wszystkich studentów, pracowników naukowych, administracyjnych z udziałem Władz Uczelni.
 • Przygotowanie balu maskowego „Mój zaczarowany świat" dla dzieci z wybranego domu dziecka.
 • Organizacja szkolenia „Autoprezentacja – kreowanie wizerunku skutecznego managera".

 

Kwiecień:

 • Organizowanie wyjazdu szkoleniowo-poznawczego do placówek naukowych, wystawowych i instytucji, realizujących podobne cele i działania „MiKoNa".
 • Organizacja Studenckiej Konferencji Naukowej pt.: „Poziom i jakość życia w dobie kryzysu".
 • Wyjazd integracyjny do Zakopanego.
 • Organizacja szkolenia „Asertywność- trening skutecznej komunikacji".

 

Maj:

 • Organizacja Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Dylematy organizacji i funkcjonowania władz publicznych w Polsce". Wydanie publikacji pokonferencyjnej.
 • Udział/organizacja Pikniku Naukowego połączonego z dniem otwartym Wydziałów: Menedżerskiego, Prawa i Administracji, Nauk Społecznych oraz Informatyki Stosowanej i Technik Bezpieczeństwa.
 • Organizacja seminarium naukowego pt.: „Etyka zawodowa", poprowadzona przez Opiekuna Koła - prof. Pawła Czarneckiego.

 

Czerwiec:

 • Redagowanie/wydruk czasopisma Studenckie Zeszyty Naukowe WSM w Warszawie.
 • Przygotowanie rocznego sprawozdania z dotychczasowej działalności Koła.
 • Analiza raportów zrealizowanych w ramach Koła projektów naukowo-badawczych.

 

Informujemy, iż „Plan pracy" Koła stanowi dynamiczną ramówkę i będzie systematycznie uzupełniany.

Facebook