Informacje ogólne

mikona

 

Międzywydziałowe Koło Naukowe Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie- „MiKoNa"

 

Pod taką nazwą powstało Koło Naukowe prowadzące działalność na terenie Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. „MiKoNa" zrzesza aktywnych studentów, czyli „młodych naukowców", którzy są żądni wiedzy, mają pomysł jak łączyć teorię z  praktyką. Koło daje możliwość rozwoju osobistego i pogłębienia wiedzy naukowej z konkretnej dziedziny nauki. To miejsce, w którym student może spróbować swoich możliwości i zabłysnąć pomysłowością.
Podstawowym celem Międzywydziałowego Koła Naukowego WSM jest rozwijanie działalności badawczo – naukowej; współpraca z organizacjami, fundacjami, placówkami, instytucjami społecznymi, instytucjami profesjonalnie zajmującymi się problematyką związaną z działalnością koła, kooperacja ze studentami, a także pracownikami naukowymi innych ośrodków uniwersyteckich, zarówno w kraju, jak i za granicą; wspomaganie rozwoju indywidualnych zainteresowań członków Koła; wykorzystanie potencjału intelektualnego studentów w zakresie wykraczającym poza program nauczania; propagowanie kultury akademickiej oraz szerzenie koleżeńskiej atmosfery.
Koło zainicjowane przez młodych studentów trafiło pod bardzo dobre skrzydła profesora Pawła Czarneckiego, cieszącego się dużym autorytetem wśród żaków. Profesor służy pomocą i wiedzą w zakresie zarówno naukowym, jak również administracyjnym. Dba o przyjazną i twórczą atmosferę spotkań Koła, co bez wątpienia przyczynia się do zwiększenia kreatywności i zapału do pracy członków „MiKoNa".
„Jest w Nas potencjał zrobienia czegoś na wielką skalę dla Naszej przyszłej kariery zawodowej oraz dla poprawy wartości studiowania. Mamy wiele ciekawych pomysłów, które zrealizujemy w najbliższej przyszłości"- mówi Przewodnicząca Koła.

Facebook