COVID-19: Zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych, konferencji oraz wydarzeń.
Wszystkich interesantów prosimy o kontakt na adresy mailowe - nie osobiście.
Zajęcia odbywać się będą w trybie online na platformach Moodle oraz MS Teams

Studies in English

english_study.jpg

Bachelor Program in Management

Accounting and Controlling

Bachelor Program in Management (lasts for three years) – specialization: Accounting and Controlling, provides students with knowledge of international financial markets and practical skills for accounting and controlling in order to make best financial decisions possible in company. Program prepares students to be, e.g. a successful international manager, financial department employee, entrepreneur, accounting consultant and financial auditor.

General & Major Courses

• Principles of Management (Podstawy zarządzania)
• Microeconomics (Mikroekonomia)
• Mathematics (Matematyka)
• Marketing (Marketing)
• Sports (Wychowanie fizyczne)
• Sociology (Socjologia)
• Philosophy (Filozofia)
• Psychology (Psychologia)
• Ethics (Etyka)
• Elective Courses (Przedmioty do wyboru)
• Introduction to Entrepreneurship (Wprowadzenie do przedsiębiorczości)
• Organizational Studies (Nauki o organizacji)
• Statistics (Statystyka)
• Introduction to Finance (Finanse)
• Introduction to Innovation Management (Podstawy innowacyjności)
• Business English (Język angielski)
• Foreign Language (Język obcy)
• Law (Prawo)
• Organizational Behavior (Zachowania organizacyjne)
• HR Management (Zarządzanie zasobami ludzkimi)
• Project Management (Zarządzanie projektami)
• Corporate Finance (Finanse przedsiębiorstw)
• Financial Accounting (Rachunkowość finansowa)
• Quality Management (Zarządzanie jakością)
• Marketing Research (Badania marketingowe)
• Computer Science (Technologia informacyjna)
• Internship (Studenckie praktyki zawodowe)
• Information Processing & Management (Procesy informacyjne w zarządzaniu)
• Intellectual Property Protection (Ochrona własności intelektualnej)
• Dissertation Seminar (Seminarium dyplomowe)
• Information Technology Management (Informatyka w zarządzaniu)

Specialization Courses

• Small Business Accounting (Rachunkowość małych firm)
• Advanced Financial Accounting (Wybrane aspekty rachunkowości finansowej)
• Financial Reporting Standards (Standardy sprawozdawczości finansowej)
• Expense account (Rachunek kosztów)
• Controlling (Controlling)
• Accounting for Social Insurance (Rachunkowość ubezpieczeń społecznych)
• Sprawozdawczosc finansowa (Preparing Financial Statements)
• Budget Accounting (Rachunkowość budżetowa)
• Computerized Accounting (Rachunkowość komputerowa)
• Financial Statement Analysis (Analiza sprawozdawczości finansowej)

The organization of classes
• Studia stacjonarne 6 semestralne - trzy letnie/ Full-time 6-semester lasts for three years
• Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku/ Classes are held from Monday to Friday.

Zalecana umiejętności językowe/ Recommended language skills
• Język Studiów - angielski / Language of Studies – English
• Minimalny zalecany poziom B1 / Minimum recommended level: B1
• Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego/ Document certifying knowledge of English

Fees
The amount of tuition fees for the academic year 2014/2015 (for people starting college)
Full time studies
 

 • Payment for the semester PLN/€   3500 PLN/ 880 €
 • Payment (five installments) PLN/€  5 x (730 PLN/ 190 €)
 • Recruitment fee 350 PLN/ 100€

Any student who has completed the first year of study and operates a foreign language- minimum recommended level: B1, can go for a semester or two abroad in the framework of the international exchange. Choose from over 11 universities with management faculty around Europe.

At the same time there are opportunities offered and recommended to get the following language certificates:

 • Pearson Test of English (PTE General) is an internationally recognized English language test designed to allow test takers the freedom to demonstrate how well they can use English.
 • English for Business is designed for students who want to develop their English language skills for use in a business setting – this test is offered at five levels to students from various backgrounds.
 • English for Accounting helps students develop and demonstrate their English language skills in the context of book-keeping and accounting.
 • English for Tourism - is for students who wish to be able to communicate effectively in hotel industry, travel and tourism.
 • First Certificate for Teachers of Business English (FTBE) is designed for qualified teachers of English who wish to gain supplementary specialist teaching qualifications in English for business purposes.
Corporate Management

Bachelor Program in National Security

Crisis Management

General & Major Courses

 • Philosophy (Filozofia)
 • History (Historia)
 • Geography (Geografia)
 • Economics (Ekonomia)
 • Security Law (Prawne podstawy bezpieczeństwa)
 • Principles of Ergonomics, Occupational Safety and Health (Podstawy ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy)
 • Psychology (Psychologia)
 • Ethics (Etyka)
 • Sociology (Socjologia)
 • Legal Logic (Logika prawnicza)
 • Principles of Global politics (Podstawy polityki globalnej)
 • Introduction to Entrepreneurship (Wprowadzenie do przedsiębiorczości)
 • Law and State (Wiedza o państwie i prawie)
 • Administration (Administracja)
 • Security Theory (Teoria bezpieczeństwa)
 • Security Strategy (Strategia bezpieczeństwa)
 • National Security System (System bezpieczeństwa narodowego)
 • Elective Courses (Przedmioty do wyboru)
 • Contemporary Political Systems (Współczesne systemy polityczne)
 • Security Policy (Polityka bezpieczeństwa)
 • International Political Relations (Międzynarodowe stosunki polityczne)
 • International Military Relations (Międzynarodowe stosunki wojskowe)
 • Internship (Studenckie praktyki zawodowe)
 • Foreign Language (Język obcy)
 • Principles of Management (Organizacja i zarządzanie)
 • Emergency Management (Zarządzanie kryzysowe)
 • Emergency Logistics (Logistyka w sytuacjach kryzysowych)
 • Intellectual Property Protection (Ochrona własności intelektualnej)
 • Dissertation Seminar (Seminarium dyplomowe)
 • Computer Science (Technologia informacyjna)
 • Humanities (Wykład humanizujący)

Specialization Courses

 • Risk Management (Zarządzanie ryzykiem)
 • Financial Management (Zarządzanie finansami)
 • Turnaround Management (Turnaround Management)
 • Civil Emergency Planning (Planowanie obrony cywilnej w sytuacji zagrożeń)
 • Emergency Leadership (Przywództwo w sytuacjach kryzysowych)
 • The Executives in Crisis Management (Podmioty wykonawcze w zarządzaniu kryzysowym)

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png