Pozytywne oceny Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wydział Nauk Społecznych i Administracji Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 964/KAT/2017 otrzymał kategorię naukową B.

Wydział Menedżerski i Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Uchwałą Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej Nr 618/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. otrzymał ocenę pozytywną ,,w pełni”.

download.jpg
Facebook