Projekty zrealizowane

ICT - autostrada do nowoczesnego jutra

kapital ue1
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie uzyskała dofinansowanie na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych.

 

Tytuł projektu: „ICT – autostrada do nowoczesnego jutra"

PROJEKT ZAKOŃCZONY

 

 

Celem projektu jest podniesienie własnych kompetencji z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej poprzez uczestnictwo w bezpłatnym szkoleniu ECDL CORE oraz przystąpienie do bezpłatnego egzaminu certyfikacyjnego (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych).

 

Projekt obejmuje realizację ośmiu bezpłatnych cykli szkoleń, każdy cykl szkoleniowy zawiera 72 godziny (jeden cykl dla każdego uczestnika projektu).
Aby uzyskać Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (European Computer Driving Licence) należy zaliczyć 7 modułów:

Moduł 1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych – dotyczy podstaw użytkowania i zastosowań komputerów.
Moduł 2. Użytkowanie komputerów i zarządzanie plikami – znajomość podstawowych funkcji porządkujących środowisko pracy każdego użytkownika komputera w celu zwiększenia efektywności jego wykorzystania.
Moduł 3. Przetwarzanie tekstów – poprawne użycie komputera do tworzenia, edycji, formatowania, przechowywania i drukowania dokumentów.
Moduł 4. Arkusze kalkulacyjne – wykorzystanie oprogramowania do przeprowadzania powtarzalnych obliczeń: przygotowywania budżetów, opracowywania prognoz, sporządzania wykresów i raportów finansowych.
Moduł 5. Użytkowanie baz danych – tworzenie i wykorzystanie baz danych do organizowania dużych zasobów danych, umożliwiając szybki i łatwy dostęp do nich.
Moduł 6. Grafika menedżerska i prezentacyjna – użycie technik graficznych, oferowanych przez komputery, jako efektywnego środka komunikacji, szeroko wykorzystywanego w biznesie i nauczaniu.
Moduł 7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja – użycie ogólnoświatowej sieci komputerowej do pozyskiwania informacji i szybkiego komunikowania się z innymi użytkownikami komputerów.

 

Szkolenia są skierowane do 96 osób (53 kobiet i 43 mężczyzn) w wieku 25-64 z terenu woj. mazowieckiego:

  • posiadające wykształcenie najwyżej średnie
  • oraz osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu

 

Rekrutacja uczestników do projektu rozpoczyna się 4 listopada 2013r.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do osobistego kontaktu z Biurem Projektu, pokój B001 (parter), ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa
Koordynator projektu: mgr Agnieszka Olesiejuk
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (22) 59-00-763.

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

 

 

Kompetencje drogą do sukcesu
Język obcy - bilet do lepszej przyszłości
Edukacja dorosłych - nauka przez całe życie

Na skróty

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36. 03-772

Facebook

rekru_online.png