Katedry

Katedra Prawa

Kierownik Katedry: Doc. dr Jerzy Andrzej Wojciechowski

Prof. zw. dr hab. Tamara Iwanowa

Prof. zw. dr hab. Iurii Frytskyi

Prof. dr hab. Oleksandra Vasylieva

Dr hab. Oleksandr Loshchykhin

Doc. dr Grażyna Grabarczyk

Doc. dr Grażyna Musiejczuk

Dr Anna Pawlukojć

Dr Norbert Malec

Dr Piotr Wąchal

Dr Wasyl Władyka

Mgr Anna Kasicka

 

Katedra Administracji

Kierownik Katedry: Prof. zw. dr hab. Jan Grabowski

Z-ca kierownika: Dr Jarosław Kostrubiec

Prof. zw. dr hab. Genowefa Grabowska

Prof. dr hab. Anna Hrycaj

Prof. WSM dr hab. Kazimierz Piasecki

Prof. dr hab. Vojtech Tkac

Dr Monika Bychowska

Dr Krzysztof Jerzy Gruszczyński

Dr Marcin Konarski

Dr Marta Tużnik

Dr Edyta Tkaczyk

Dr Tomasz Zaborek

Mgr Bartłomiej Nowaczyński

Mgr Przemysław Szymański

 

Katedra Pedagogiki

Kierownik: Prof. WSM dr hab. Włodzimierz Rudenko

Prof. zw. dr hab. inż. Ján Bajtoš

Prof. dr hab. Pavol Dancak

Dr hab. Alica Petrasová, prof. WSM

Prof. Stanisław Dawidziuk, Dr h. c.

Dr hab. Roman Hrmo

Dr Izabella Kust

Dr Joanna Michalak-Dawidziuk

Dr Maria Staworzyńska-Grządziel

Dr Roland Łukasiewicz

Dr Marek Pawłowski

Mgr Anna Maria Adamiak

Mgr Grażyna Barszczewska

 

Katedra Stosunków Międzynarodowych

Kierownik: Prof. zw. dr hab. Henryk Stańczyk

Assoc. Prof. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M, Dr h.c.

Prof. dr hab. Michał Kirsenko

Prof. zw. dr hab. Hassan Ali Jamsheer

Prof. zw. dr hab. Bronisław Ryś

Dr Elżbieta Sawa-Czajka

Dr Krzysztof Kawęcki

Dr Aleksandra Chyc

Dr Krzysztof Szlubowski

Doc. dr Kiejstut Szymański

Prof. WSM dr Zbigniew Tomkowski

 

Katedra Psychologii

Kierownik:  Dr Krystyna Teresa Panas

Prof. zw. dr hab. Paweł Czarnecki

Prof. zw. dr n. med. dr hab. Vladimír Krčméry

Prof. WSM dr hab. Jozef Šuvada

Dr hab. Maria Gaziova

Dr hab. Jurii Stencl

Dr Jadwiga Serkowska-Mąka

Dr Mieczysław Dudek

Dr Magdalena Łużniak-Piecha

Dr Patrycja Sroka-Oborska

Dr Magdalena Wiśniowiecka

Mgr Renata Nowak

Mgr Agata Poręba

 

Na skróty

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36. 03-772

Facebook

rekru_online.png