Katedry Wydziału Nauk Społecznych i Administracji

Katedra Prawa

Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska

Doc. dr Grażyna Grabarczyk

Dr Norbert Malec

Dr Anna Pawlukojć

Dr Piotr Wąchal

Dr Wasyl Władyka

Mgr Anna Kasicka-Potyraj

Mgr Urszula Adamczuk

 

Katedra Administracji

Kierownik Katedry: Prof. zw. dr hab. Janusz Trzciński

Z-ca kierownika: Dr Jarosław Kostrubiec

Prof. zw. dr hab. Genowefa Grabowska - Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Administracji

Prof. zw. dr hab. Jan Grabowski

Dr Monika Bychowska - Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych i Administracji

Dr Krzysztof Jerzy Gruszczyński

Dr Marcin Konarski

Dr Marta Tużnik

Dr Edyta Tkaczyk

Dr Tomasz Zaborek

Mgr Przemysław Szymański

 

Katedra Pedagogiki

Kierownik: Prof. WSM dr hab. Włodzimierz Rudenko

Prof. nadzw. dr hab. Zdzisław Sirojć

Prof. dr hab. Pavol Dancak

Prof. Stanisław Dawidziuk, Dr h. c. - Prezydent Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

Prof. dr hab. Wojciech Pomykało

Dr Izabella Kust - Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych i Administracji

Dr Joanna Michalak-Dawidziuk - Prorektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

Dr Maria Staworzyńska-Grządziel

Dr Roland Dobrzeniecki-Łukasiewicz

Dr Marek Pawłowski

Dr Jadwiga Serkowska-Mąka

Dr Jolanta Skubisz

Dr Krzysztof Wereszczyński

Grażyna Barszczewska, Aktorka

Jolanta Skubisz

 

Stosunki Międzynarodowe

Prof. zw. dr hab. Henryk Stańczyk - Rektor Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie

Prof. WSM dr Zbigniew Tomkowski

Doc. dr Kiejstut Szymański

Dr Krzysztof Kawęcki

Dr Aleksandra Chyc

Dr Krzysztof Szlubowski

 

Katedra Psychologii

Kierownik Katedry: Prof. zw. dr hab. Kazimierz Pospiszyl

Dr hab, prof. WSM Krystyna Ostrowska

Doc. dr Jan Marks

Dr Agnieszka Kolek

Dr Krystyna Teresa Panas

Dr Patrycja Sroka-Oborska

Mgr Renata Nowak

Mgr Agata Poręba-Chabros

Mgr Dagmara Boruc

Mgr Aneta Pasternak

Mgr Paulina Soliwoda

 

Na skróty

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

logo footer 2018 b
Facebook