Katedry Wydziału Nauk Społecznych i Administracji

Katedra Prawa

Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska

Doc. dr Grażyna Grabarczyk

Doc. dr Grażyna Musiejczuk

Dr Anna Pawlukojć

Dr Norbert Malec

Dr Piotr Wąchal

Dr Wasyl Władyka

Mgr Anna Kasicka

 

 

Katedra Administracji

Kierownik Katedry: Prof. zw. dr hab. Jan Grabowski

Z-ca kierownika: Dr Jarosław Kostrubiec

Prof. zw. dr hab. Genowefa Grabowska

Prof. dr hab. Vojtech Tkac

Dr Monika Bychowska

Dr Krzysztof Jerzy Gruszczyński

Dr Marcin Konarski

Dr Marta Tużnik

Dr Edyta Tkaczyk

Dr Tomasz Zaborek

Mgr Przemysław Szymański

 

Katedra Pedagogiki

Kierownik: Prof. WSM dr hab. Włodzimierz Rudenko

Prof. zw. dr hab. inż. Ján Bajtoš

Prof. nadzw. dr hab. Zdzisław Sirojć

Prof. dr hab. Pavol Dancak

Prof. Stanisław Dawidziuk, Dr h. c.

Prof. WSM dr hab. Roman Hrmo

Prof. dr hab. Wojciech Pomykało

Dr Izabella Kust

Dr Joanna Michalak-Dawidziuk

Dr Maria Staworzyńska-Grządziel

Dr Roland Łukasiewicz

Dr Marek Pawłowski

Dr Jadwiga Serkowska-Mąka

Dr Krzysztof Wereszczyński

Mgr Anna Maria Adamiak

Grażyna Barszczewska, Aktorka

 

 

Stosunki Międzynarodowe

Prof. zw. dr hab. Henryk Stańczyk

Prof. WSM dr Zbigniew Tomkowski

Doc. dr Kiejstut Szymański

Dr Krzysztof Kawęcki

Dr Aleksandra Chyc

Dr Krzysztof Szlubowski

 

Katedra Psychologii

Prof. zw. dr hab. Paweł Czarnecki

Prof. zw. dr n. med. dr hab. Vladimír Krčméry

Prof. WSM dr hab. Gyorgy Herdics

Prof. WSM dr hab. Jozef Šuvada

Dr hab. Maria Gaziova

Dr Ewa Bernacka

Dr Krystyna Teresa Panas

Dr Patrycja Sroka-Oborska

Dr Magdalena Wiśniowiecka

Mgr Renata Nowak

Mgr Agata Poręba-Chabros

Doc. dr Jan Marks

Dr Józef Chwedorowicz

Dr Irena Leszczyńska

 

Na skróty

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

wsm logo footer
Facebook

rekru_online.png