Rekrutacja uzupełniająca trwa od 21 do 30 września 2019 r.

Rekrutacja  tel. 22 59 00 730 | Studia podyplomowe tel. 22 59 00 765

O wydziale

Misją Wydziału Nauk Społecznych i Administracji WSM w Warszawie jest kształcenie specjalistów z zakresu prawa, administracji oraz nauk społecznych, którzy w przyszłości zasilą kadrę prawniczą i wysoko wykwalifikowanych urzędników oraz szkół i placówek oświatowych Polsce.
Przesłaniem Wydziału Nauk Społecznych i Administracji w WSM w Warszawie jest kreowanie wiedzy oraz jej rozpowszechnianie i wykorzystywanie dla dobra człowieka i społeczeństwa. Pomyślność współczesnych społeczeństw w coraz większym stopniu zależy od powszechności i jakości edukacji wyższej oraz od stopnia rozwoju systemu uczenia się przez całe życie (Life-long Learning, LLL).

 

Wydział Nauk Społecznych i Administracji Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie funkcjonuje od 1 września 2015 r. Oferta dydaktyczna realizowana jest w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym na następujących kierunkach studiów: Administracja - studia I stopnia (licencjat) i II stopnia (uzupełniające magisterskie), Pedagogika - studia I stopnia (licencjat) i II stopnia (uzupełniające magisterskie), Prawo - 5-letnie jednolite studia magisterskie, Psychologia - 5-letnie jednolite studia magisterskie, Stosunki Międzynarodowe - studia I stopnia (licencjat) i II stopnia (uzupełniające magisterskie). Wydział Nauk Społecznych i Administracji Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie oferuje bogaty wybór specjalności na poszczególnych kierunkach, która jest odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy.
Należą do nich m.in.:
• na kierunku Administracja: Administracja bezpieczeństwa narodowego, Administracja dyplomatyczno – konsularna, Administracja instytucji europejskich, Administracja gospodarcza, Administracja publiczna, Administracja skarbowa, Bezpieczeństwo pracy (BHP), Fundusze i systemy finansowania projektów Unii Europejskiej, Ochrona danych osobowych informacji niejawnych i baz danych, Prawo pracy i polityka zatrudnienia, samorząd terytorialny, Zamówienia publiczne, Zarządzanie ochroną zdrowia;
• na kierunku Stosunki Międzynarodowe (na studiach I i II stopnia):
Bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne, Dyplomacja, Dyplomacja ekonomiczna, Gospodarka i biznes międzynarodowy, Handel zagraniczny, Negocjacje w dyplomacji, Służba zagraniczna, Studia europejskie, Studia azjatyckie i wschodnie, Zarządzanie komunikacją w stosunkach międzynarodowych.
• na kierunku Pedagogika:
- na studiach nienauczycielskich m.in.:
Pedagogika pracy (studia I stopnia), Resocjalizacja (studia I i II stopnia), Terapia pedagogiczna (studia I i II stopnia), Doradztwo zawodowe i personalne (studia I i II stopnia), Opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną (studia I i II stopnia), Polityka oświatowa - menedżer oświaty, (studia I i II stopnia), Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi (studia II stopnia).
- na studiach nauczycielskich m.in.:
Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna (studia I i II stopnia), Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna z Informatyką na II etapie edukacyjnym (studia I i II stopnia), Pedagogika Małego Dziecka (studia II stopnia).
• na kierunku Psychologia: Psychologia ogólna, Psychologia biznesu, rynku pracy i zarządzania, Psychologia mediów, Psychologia transportu, Psychologia sądowa, Społeczna psychologia międzykulturowa, Psychologia rozwoju, dojrzałości i samorealizacji, Psychologia sportu, zdrowia, life-style coaching, Psychologia kliniczna dzieci i dorosłych, Psychoprofilaktyka i poradnictwo psychologiczne.

 

Studia są wzbogacone o lektoraty z języków obcych (angielski, francuski, włoski, rosyjski), a także - dla studentów kierunku Prawo - o lektorat z języka łacińskiego.
Wysoką jakość funkcjonowania Wydziału zapewnia uznana w kraju i na świecie kadra naukowo – dydaktyczna, co umożliwia kształcenie wysokokwalifikowanej kadry absolwentów.
Wykładowcami WPiA są zarówno teoretycy prawa, ekonomii, zarządzania, administracji, stosunków międzynarodowych, pedagogiki, psychologii oraz wybitni praktycy: sędziowie (Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego), prokuratorzy i adwokaci, radcy prawni, notariusze, dyplomaci, pracownicy Ministerstwa Edukacji Narodowej, nadzoru pedagogicznego, eksperci ds. awansu zawodowego nauczycieli, którzy zapoznają studentów z bieżącą problematyką wykonywania zawodu.

 

Przesłaniem tworzonych na poszczególnych kierunkach programów kształcenia jest przygotowanie studentów do profesjonalnego funkcjonowania na rynku pracy, a także dalszego rozwoju. Przykładem tego jest kierunek Prawo, który uwzględnia w trakcie procesu studiów szereg przedmiotów karnistycznych, w tym m. in.: psychologię sądową, psychiatrię sądową, medycynę sądową, prawo karne skarbowe.
Studia na poszczególnych kierunkach umożliwiają realizację procesu kształcenia w formie indywidualnego toku studiów.
Wydział Nauk Społecznych i Administracji Wyższej Szkoły Menedżerskiej w ramach oceny parametrycznej jednostek naukowych dla badań w zakresie nauk prawnych i administracji uzyskał wysoką kategorię B. Lokuje to Wydział wśród najlepszych jednostek naukowo-dydaktycznych w kraju.
Zatrudniona na Wydziale Nauk Społecznych i Administracji kadra naukowo - dydaktyczna prowadzi liczne badania z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, jak również dyscyplin pokrewnych. Systematycznie i aktywnie prowadzona jest współpraca z podmiotami gospodarczymi. Efektem tych prac są publikacje w wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Kadra naukowo – dydaktyczna ma w swym dorobku m. in. opracowania dydaktyczne dla studentów. Na Wydziale realizowane są prestiżowe projekty, wynikające z indywidualnych zainteresowań kadry naukowo – dydaktycznej, finansowane m. in. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
W ramach funkcjonowania Wydziału ukazuje się czasopismo Studia Społeczne, które znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i posiada 5 punktów.

 

Od 2009 r. działa Studencka Klinika Prawa w ramach, której pod kierunkiem profesjonalistów, młodzi adepci nauk prawnych uczą się sporządzać pisma procesowe, udzielać porad prawnych i wydawać opinie, na kanwie autentycznych przypadków osób korzystających z porad Kliniki.
Na Wydziale działa pięć kół naukowych: Studentów Prawa i Administracji, Socjologiczne, Pedagogów, Stosunków Międzynarodowych, Psychologiczne.
Studenci mogą także angażować się w działalność redakcyjną i publikowanie w gazecie studenckiej Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie Feniks.
W ofercie znajdują się również studia podyplomowe z różnych zakresów tematycznych.

 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png