Psychologia

psychologia.jpg

Opis kierunku

Absolwent psychologii powinien być przygotowany do pracy przede wszystkim w zawodzie psychologa, ale także do zgodnego z zasadami etyki wykorzystywania wiedzy psychologicznej we wszystkich sektorach życia społecznego, w pełnieniu rozmaitych ról zawodowych, w wykonywaniu różnych zawodów. Absolwent studiów psychologicznych powinien dysponować: - wiedzą ogólną i specjalistyczną z poszczególnych dziedzin psychologii, obejmującą podstawowe działy psychologii oraz główne obszary ich zastosowań, - wiedzą ogólną z zakresu filozofii, nauk społecznych i biologicznych, - odpowiednim poziomem świadomości i kultury metodologicznej, - znajomością problemów etycznych związanych z pracą psychologa oraz wrażliwością etyczną, - orientacją w praktycznych działaniach związanych z rozpoznawaniem i rozwiązywaniem problemów jednostek, grup i społeczności, a więc w zakresie diagnozowania i udzielania pomocy psychologicznej.

Celem studiów psychologicznych jest wieloaspektowe przygotowanie absolwenta, pozwalające na dalsze doskonalenie praktyczne w wybranej specjalności w dziedzinie psychologii, np. psychologii edukacyjnej, klinicznej, polityki, sądowej czy zarządzania. Student poznaje metodologie i teorie psychologii, zapoznaje się z praktyką psychologiczną w wybranych działach psychologii stosowanej. Absolwent w trakcie kształcenia rozwija twórcze i krytyczne myślenie, posiada podstawową wiedzę teoretyczną i empiryczną z zakresu psychologii ogólnej (procesy poznawcze, emocje, motywacja, osobowość, różnice indywidualne), psychologii społecznej, psychologii rozwoju człowieka. Uzyskuje przygotowanie warsztatowe umożliwiające planowanie własnych badań i procesu diagnostycznego (metodologia badań psychologicznych, metody statystyczne, metody diagnozy psychologicznej, psychometria). Absolwent jest ogólnie przygotowany do rozpoznawania indywidualnych i społecznych problemów psychologicznych oraz niesienia pomocy innym i planowania interwencji psychologicznej.

Jeżeli interesujesz się

 • pracą z ludźmi,
 • niesieniem pomocy,
 • interakcjami interpersonalnymi,
 • doradzaniem,
 • problemami innych ludzi,
 • działaniami wychowawczymi,
 • podejmowaniem funkcji kierowniczych,

Perspektywy zawodowe

 • psychoterapeuta
 • psycholog kliniczny
 • psycholog pracy i organizacji
 • specjalista do spraw reklamy i marketingu
 • psycholog transportu
 • psycholog w poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • psycholog sądowy
 • trener
 • ośrodki adopcyjne
 • poradnie seksuologiczne
 • dom dziecka

Specjalności

Psychologia ogólna

Specjalność poświęcona jest pogłębieniu ogólnej wiedzy na temat działania i zachowania człowieka. Przedstawione będą aktualne teorie, koncepcje i wyniki badań. Nabyte w toku studiów psychologicznych wiedza ogólna i specjalnościowa oraz umiejętności mogą być przydatne w wielu wykonywanych zawodach.

Psychologia biznesu, rynku pracy i zarządzania
Psychologia rozwoju, dojrzałości i samorealizacji
Psychologia sądowa
Społeczna psychologia międzykulturowa
Psychologia sportu, zdrowia, life-style coaching
Psychologia kliniczna dzieci i dorosłych
Psychoprofilaktyka i poradnictwo psychologiczne
Psychologia mediów
Psychologia transportu

Rodzaj studiów

Studia I stopnia

Czas trwania: 10 semestrów

Tryb: stacjonarny, niestacjonarny

Uzyskany tytuł: magister

Na skróty

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png