Rekrutacja na semestr wiosenno-letni rozpoczyna się 15 stycznia.

Rekrutacja  tel. 22 59 00 730 | For english speaking students tel. 22 59 00 723
Studia podyplomowe tel. 22 59 00 765

Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych

Przedmiotem egzaminu dyplomowego, kończącego studia licencjackie na kierunku bezpieczeństwo narodowe są trzy zagadnienia dotyczące wiedzy studenta w zakresie treści specjalnościowych, właściwych dla tematyki pracy dyplomowej oraz treści podstawowych i kierunkowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybów tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe.

Zagadnienie związane z tematyką pracy dyplomowej formułuje komisja egzaminacyjna. Pozostałe dwa zagadnienia egzaminowany losuje  po jednym z treści podstawowych i treści kierunkowych.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png