Rekrutacja uzupełniająca trwa od 21 do 30 września 2019 r.

Rekrutacja  tel. 22 59 00 730 | Studia podyplomowe tel. 22 59 00 765

VIII. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Systemy ochrony praw człowieka: europejski i afrykańskie"

W dniach 18-19 kwietnia 2016 r. w Sejmie RP odbyła się VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 50. rocznicy podpisania Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka oraz 35 rocznicy podpisania Afrykańskiej Karty Praw Człowieka i Ludów Systemy ochrony praw człowieka: europejski i afrykańskie Kontekst uniwersalny – specyfika regionalna – uwarunkowania realizacyjne.

I Spotkanie Ogólnopolskiego Seminarium Metodologicznego

Vitruvian Man? Od rozmowy do analizy społecznej człowieka.
Katedra Pedagogiki Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie zaprasza serdecznie do udziału z I spotkaniu tematycznym, które odbędzie się w dniu 14.05.2016 r. o godzinie 11.30 w sali nr F405.

Spotkanie "Obecna sytuacja polityczna w Ukrainie"

Studenckie Koło Stosunków Międzynarodowych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie zaprasza na spotkanie z Prof. dr. hab. Michałem Kirsenko. Temat spotkania: Obecna sytuacja polityczna w Ukrainie. 8 kwietnia 2016 r., sala F. 203, godz. 16.00.

Konferencja naukowa „Trapez - Współpraca międzynarodowa oraz wyspecjalizowane umiejętności kluczem do zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej” - 19/20 listopada 2015 r.

Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych wraz z partnerem merytorycznym Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie zaprasza do udziału w konferencji naukowej poświęconej zagadnieniom przestępczości gospodarczej oraz jej wpływom na interesy państw obszaru Schengen, w ramach projektu „Trapez - Współpraca międzynarodowa oraz wyspecjalizowane umiejętności kluczem do zwalczania przestępczości transgranicznej i zorganizowanej”

Cykl spotkań z przedstawicielami zawodów prawniczych - 16.05.2015

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji WSM zaprasza na cykl spotkań z przedstawicielami zawodów prawniczych.

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji WSM i Koło Studentów Prawa i Administracji zapraszają na cykl spotkań z przedstawicielami zawodów prawniczych.


Jeśli interesuje Państwa problematyka praktycznej strony wykonywania zawodów prawniczych, jeśli zastanawiacie się nad wyborem zawodu dla siebie, lub chcecie skonfrontować swą wiedzę teoretyczną z doświadczeniami praktyków weźcie udział w spotkaniach.


Najbliższe spotkanie 16 maja 2015r. godz. 14.30 sala F403

Gość: Joanna Bielak - notariusz

 

Dyskusja "Konsekwencje II wojny światowej w 70-tą rocznicę jej zakończenia" - 10 maja 2015 r.

Studenckie Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych, Katedra Stosunków Międzynarodowych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie zapraszają na dyskusję "Konsekwencje II wojny światowej w 70-tą rocznicę jej zakończenia", która dbędzie się 10 maja 2015 r. o godz. 11.30 w sali B102.

Zajęcia praktyczne w Areszcie Śledczym Warszawa Białołęka - 24.02.2015

W dniu 24 lutego 2015 r. studenci prawa WSM w ramach przedmiotu System Wykonania Kary Pozbawienia Wolności w Polsce wraz z opiekunem grupy dr Norbertem Malcem odbyli zajęcia praktyczne w Areszcie Śledczym Warszawa Białołęka , gdzie zapoznali się zpracą poszczególnych działów jednostki penitencjarnej oraz funkcjonowaniem Służby Więziennej.

Debata z cyklu "Przyszłość Ukrainy" - 30 marca 2015 r.

Studenckie Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych zaprasza na debatę z cyklu "Przyszłość Ukrainy" połączoną z prezentacją książki "Czas EuroMajdanu". Spotkanie odbędzie się w dniu 30 marca 2015 r. o godz. 15.00 w sali F201.

Wykład "Methods of resolving international disputes. The Malvinas Issue in 10 Questions" - 17 marca 2015 r.

Studenckie Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych  Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w ramach cyklu spotkań "Sztuka dyplomacji" zaprasza na wykład "Methods of resolving international disputes. The Malvinas Issue in 10 Questions".

Wykład wygłosi Konsul Republiki Argentyny w Polsce - Pan Miguel Angel Cuña.

17 marca 2015 r. godz. 12.30, aula F-405. Wykład prowadzony w jęz. angielskim.

Spotkanie koła naukowego Kryminalistyki i Kryminologii nt."Daktyloskopia w praktyce", 01.02.2015 r.

Studenckie Koło Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii zaprasza członków i sympatyków na kolejne spotkanie w dniu 1.02.2015r. o godz 12.30 sala B202. Tematem spotkania będzie "Daktyloskopia w praktyce".

Międzynarodowa konferencja naukowa "Imperium - Związek - Federacja. Ciągłość i zmiany w polityce oraz życiu społecznym Rosji", 2 czerwca 2015 r.

Katedra Stosunków Międzynarodowych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Studenckie Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Stowarzyszenie Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych zapraszają na międzynarodową konferencję naukową "Imperium - Związek - Federacja. Ciągłość i zmiany w polityce oraz życiu społecznym Rosji", 2 czerwca 2015 r., aula F401.

„Zarządzanie w Służbie Celnej RP – szanse i zagrożenia w XXI wieku" - 26 stycznia 2015r.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie we współpracy ze Związkiem Zawodowym Celnicy PL zaprasza serdecznie na Konferencję naukową "Zarządzanie w Służbie Celnej RP szanse i zagrożenia w XXI wieku" 

Dyskusja problemowa na temat eutanazji, 11 stycznia 2015 r.

Koło Naukowe Studentów Wydziału Prawa i Administracji WSM serdecznie zaprasza na dyskusję związaną z eutanazją pod patronatem prof. Marii Szyszkowskiej w dniu 11 stycznia 2015 r. o godzinie 1400 w sali F403.

Konferencja naukowa "Europejska Perspektywa Ukrainy" - 23 października 2014 r.

W dniu 23 października 2014 r. o godz. 11.30 odbyła się konferencja naukowa "Europejska Perspektywa Ukrainy" (w cyklu „Przyszłość Ukrainy") zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie we współpracy z Katedrą Stosunków Międzynarodowych.

Informacja dla studentow Wydziału Prawa i Administracji

W roku akademickim 2014/2015 opiekunami grup studenckich są:

Spotkanie pracowników Wydziału Prawa i Administracji WSM z przedstawicielami Wydawnictwa Wolters Kluwer S.A. w Warszawie.

W dniu 17 września 2014r. w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie odbyło się spotkanie pracowników Wydziału Prawa i Administracji WSM z przedstawicielami Wydawnictwa Wolters Kluwer S.A. w Warszawie.
Panie Małgorzata Labuda – Dyrektor segmentu Nauka i Szkolnictwo Wyższe i Pani Magdalena Strojek – Siwińska – Zastępca Dyrektora Działu Praw Autorskich przedstawiły ofertę wydawniczą publikacji prawniczych i biznesowych oraz nowoczesne rozwiązania, narzędzia i usługi dla profesjonalistów z branży prawniczej, podatkowej, biznesu, ochrony zdrowia, edukacji, administracji państwowej i samorządowej.

Międzynarodowa konferencja "Znaczenie braterstwa i pacyfizmu w warunkach liberalizmu ekonomicznego"

Katedra Filozofii Instytutu Studiów nad Filozofią Słowiańską im. św. Cyryla i Metodego WSM zaprasza do udziału w Międzynarodowej XIV konferencji w Kuźnicy na Helu organizowanej w dniach 24-27 października 2014 r. nt "Znaczenie braterstwa i pacyfizmu W warunkach liberalizmu ekonomicznego" objętej zaszczytnym patronatem Profesora Krzysztofa Rączki Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Spotkanie z przedstawicielami Centrum Monitoringu Wolności Mediów Dziennikarzy Polskich, 5 czerwca 2014 r.

Koło Naukowe Studentów Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie zaprasza na spotkanie z przedstawicielami Centrum Monitoringu Wolności Mediów Dziennikarzy Polskich, które odbędzie się w siedzibie Wyższej Szkoły Menedżerskiej dniu 5 czerwca 2014r. w godzinach 10-12 w auli F401.

Wykład Prof. Barbary Wejnert - 3 czerwca 2014 r.

Studenckie Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych zaprasza na wykład Prof. Barbary Wejnert (University At Buffalo, State University Of New York ), który odbędzie się 3 czerwca 2014 r., godz. 11.30, sala F 213.

"Europa Środkowa w europejskich procesach integracyjnych: 10 lat doświadczeń" - 2 czerwca 2014 r.

Instytut Europy Środkowej i Katedra Stosunków Międzynarodowych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie zapraszają na konferencję naukową "Europa Środkowa w europejskich procesach integracyjnych: 10 lat doświadczeń", która odbędzie się 2 czerwca 2014 r.

Patronat honorowy: Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Seminarium naukowe „Polska-Turcja - historia i współczesność" - 19 maja 2014 r.

19 maja 2014 r. Katedra Stosunków Międzynarodowych wraz z Kołami Naukowymi Stosunków Międzynarodowych i Pedagogów „Edukator" oraz Fundacją Dunaj Instytut Dialogu, zorganizowały Seminarium naukowe „Polska-Turcja - historia i współczesność".

Wykład "Dzieci tułacze. Wojenne losy polskich dzieci w Indiach" - 27 kwietnia 2014 r.

27 kwietnia 2014 r. Koła Naukowe Stosunków Międzynarodowych i „Edukator" zorganizowały spotkanie z Panem Andrzejem Janem Chendyńskim Prezesem Koła Polaków z Indii z lat 1942-1948.

Seminarium naukowe "Państwo i społeczeństwo na Bliskim Wschodzie w kontekście rewolucji arabskich" - 10 kwietnia 2014 r.

10 kwietnia 2014 r. Katedra Stosunków Międzynarodowych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie zorganizowała seminarium naukowe "Państwo i społeczeństwo na Bliskim Wschodzie w kontekście rewolucji arabskich"

Wykład "Współczesne polsko - indyjskie kontakty gospodarcze" - 9 kwietnia 2014 r.

Studenckie Koło Stosunków Międzynarodowych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie zaprasza na spotkanie z Panią Anną Kalatą Wiceprzewodniczącą Indyjsko-Polskiej Izby Gospodarczej. Temat wykładu: "Współczesne polsko - indyjskie kontakty gospodarcze", 9 kwietnia 2014 r., godz. 15.00, sala F. 404
Spotkanie inauguruje cykl uroczystości rocznicowych 60-lecia stosunków dyplomatycznych Polski i Indii.

Spotkanie z Panem Ambasadorem Grzegorzem Dziemidowiczem "Świat wokół nas" - 20 marca 2013 r.

Spotkanie z Panem Ambasadorem Grzegorzem Dziemidowiczem "Świat wokół nas", 20 marca 2013 r. o godz. 15.30 w sali F202. Organizator - Studenckie Koło Stosunków Międzynarodowych.

Konferencja "Transplantologia i krwiodawstwo w aspekcie prawnym, społecznym i moralnym" 16 stycznia 2014 r.

W dniu 16 stycznia 2014r. w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Koło Naukowe studentów Wydziału Prawa i Administracji konferencja naukowa pt. "Transplantologia i krwiodawstwo w aspekcie prawnym, społecznym i moralnym"

Patronat honorowy nad konferencją objęła Pani Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska.

Koło Naukowe Pedagogów „Edukator” w Domu Samotnej Matki z Dzieckiem na Pradze 19 grudnia 2013 r.

W dniu 19 grudnia 2013 roku członkowie Koła Naukowego Pedagogów „Edukator" wraz z opiekunem Koła dr Mieczysławem Dudkiem odwiedzili mieszkańców Domu Samotnej Matki z Dzieckiem na Pradze.

Dyskusja "Przyszłość Ukrainy" - 13 grudnia 2013 r.

 

13 grudnia 2013 r. Studenckie Koło Stosunków Międzynarodowych zorganizowało dyskusję PRZYSZŁOŚĆ UKRAINY.

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa MONTESSORI „Inspiracje" - 4–6 Kwietnia 2014 r.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Fundacja – Polska Rada Montessori, Polski Instytut Montessori zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową Montessori „Inspiracje", 4–6 Kwietnia 2014 r. Warszawa. "Pomóż mi zrobić to samodzielnie" Maria Montessori.

Nagrody Rektora dla pracowników i studentów Wydziału Prawa i Administracji

W trakcie uroczystości Inauguracji XIX Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie J.E. Prezydent WSM Prof. Stanisław Dawidziuk Dr h. c., J.M. Rektor WSM prof. WSM dr hab. Paweł Stanisław Czarnecki oraz Kanclerz WSM mgr Radosław Dawidziuk wręczyli nagrody Rektora WSM nauczycielom akademickim i pracownikom administracyjnym oraz absolwentom i studentom WSM w Warszawie.

Miedzynarodowa konferencja naukowa "Granice...", 25-28 października 2013 r.

Międzynarodowa konferencja naukowa "Granice..." organizowana przez Katedrę Filozofii Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie w dniach 25-28.10.2013 r.

"Tranzytem czy na stałe" - 17 października 2013 r.

Debata „Tranzytem czy na stałe – ukraińscy studenci w Polsce"

17 października 2013 r.

Podziękowania Dr. Rolandowi Łukasiewiczowi /12 maja 2013 r./

Socjologiczne Koło Naukowe WSM oraz Fundacja ,,Mamy Siebie'' składa specjalne podziękowania Dr. Rolandowi Łukasiewiczowi za zorganizowanie konkursu plastycznego pt. „Pomaluj swój świat", który miał miejsce w niedzielę 12 maja 2013 r. podczas Jarmarku Floriańskiego.

Nominacja dla Prof. dr hab. Marii Szyszkowskiej

Mamy zaszczyt poinformować, że Prezydium Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus" przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk mianowało Panią prof.zw.dr hab. Marię Szyszkowską, Kierownika Międzywydziałowej Katedry Filozofii Wyższej Szkoły Menedżerskiej konsultantem naukowym na kadencję 2011-2014.

Celem Komitetu Prognoz jest prowadzenie wielowariantowych studiów nad przyszłością oraz opracowanie koncepcji strategii przyszłego rozwoju społecznego i gospodarczego kraju do 2050.
W imieniu wszystkich pracowników oraz studentów Wydziału Prawa i Administracji składamy Pani Profesor serdeczne gratulacje.

Ogólnopolska konferencja „Wykroczenia i przestępstwa w ruchu drogowym popełniane pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka” 23 maja 2013 r.

Koło naukowe studentów Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie zaprasza na ogólnopolską konferencję poświęconą bezpieczeństwu w ruchu drogowym, temat: „Wykroczenia i przestępstwa w ruchu drogowym popełniane pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka". Konferencja odbędzie się 23.05.2013 r. (godz.10.00, F-401, IV p.)

Miedzynarodowa Konferencja "Literatura piękna a życie" 24 kwietnia 2013 r.

Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC) z siedzibą w Wenecji, Katedra Filozofii Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Związek Literatów Polskich zapraszają na międzynarodową konferencję „Literatura piękna a życie", która odbędzie się 24.IV. 2013 r. o godz. 12 w Domu Literatury, Warszawa, Krakowskie Przedmieście 87/89.

Studencki Panel Dyskusyjny - 16 kwietnia 2013 r.

Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych zorganizowało Studencki Panel Dyskusyjny - nt. Wybrane Aspekty Stosunków Międzynarodowych, 16 kwietnia 2013 r., godz. 11.30

Wykład "Droga Montessori" - dr Paul Epstein - 21 kwietnia 2013 r.

W dniu 21 kwietnia 2013 r. o godz. 17.30 w sali F401 odbył się wykład, który wygłosi dr Paul Epstein (Stany Zjednoczone) pt. „Droga Montessori".  Wykład skierowany był do studentów pedagogiki oraz kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych WSM, a także zainteresowanych nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png