Prof. zw. dr hab. Lidia Białoń

lidia bialonLidia Białoń - tytuł profesora od 1988 roku, 8 lat pracy w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 40 lat w Politechnice Warszawskiej. Od 1996 roku praca w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie, m. in. na stanowisku prorektora i dziekana Wydziału Menedżerskiego. Członek Komitetu Naukoznawstwa PAN, członek Rady Programowej Zagadnień Naukoznawstwa /wydawnictwo PAN/ oraz pisma Zarządzanie Teoria i Praktyka. Członek PTE oraz Europejskiego Towarzystwa Ekonomistów Ochrony Środowiska. Wypromowanych 9 doktorów nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu.

Ważniejsze publikacje: Nauka i technika w rozwoju społeczno- gospodarczym, PWN 1989; Zarządzanie działalnością innowacyjną, Placet 2010; Ekonomika przedsiębiorstw, Wyd. PW 1996; współautorka lub redaktor naukowy: Makro i mikroekonomia, PWN 2005; Elementy polityki przemysłowej, Wyd. PW 1993; Perspektywy kapitału ludzkiego jako czynnika wzrostu gospodarczego, Wyd. PW 2002; Marketing: problemy podstawowe, Wyd. WSM 2011; Marketing w handlu, Wyd. WSM 2011; Zarządzanie marketingiem, Wyd. WSM 2011; Aktywność innowacyjna organizacji, Wyd. WSM 2008.

Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Medal Edukacji Narodowej.

Nagrody: Ministra Edukacji Narodowej, Rektora PW.

 

Kontakt:

tel. (022) 59 00 833

 

Na skróty

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook