Katedry

Katedra Zarządzania (pokój F317A)

Kierownik Katedry - Prof. zw. dr hab. dr h. c. Stanisław Sudoł

Prof. zw. dr hab. Sławomir Bukowski

Prof. zw. dr hab. Jan Kordos

Prof. dr hab. Jadwiga Marek

Prof. zw. dr hab. Czesław Skowronek

Prof. dr hab. Teresa Słaby

Prof. WSM dr hab. Jerzy Cytowski

Dr hab. Czesława Christowa

Prof. WSM dr hab. Marcin Paprzycki

Dr hab. inż. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M, Dr h.c.

Doc. dr Waldemar Aftyka

Prof. WSM doc. dr Stanisław Duchniewicz

Doc. dr Elżbieta Kotowska

Doc. dr inż. Waldemar Szulc

Dr Katarzyna Adamiak

Dr Jan Boguski

Dr Andrzej Góralski

Dr inż. Andrzej Jabłonka

Dr Marzena Kacprzak

Dr inż. Małgorzata Kaliczyńska

Dr David Kalisz

Dr inż. Alfreda Kamińska

Dr Agnieszka Król

Dr inż. Marek Lewandowski

Dr Piotr Mikosik

Dr inż. Radosław Okulski

Dr Barbara Pawłowska

Dr Marek Pawłowski

Dr inż. Jacek Pulwarski 

Dr inż. Adam Rosiński 

Doc. dr Waldemar Stelmach

dr inż. Agata Szyran-Resiak

Dr inż. Piotr Woźnica

Mgr Radosław Dawidziuk

Mgr Anna Kacprzak

Mgr Aleksandra Spychała 

Mgr Dorota Wójcik-Kośla

Katedra Ekonomii i Finansów (pokój F315)

Kierownik Katedry - Prof. WSM dr hab. Zbigniew Staniek

Prof. zw. dr hab. Jan Czerniakiewicz

Prof. zw. dr hab. Marian Daniluk

Prof. dr hab. Marek Garbicz

Prof. dr hab. Henryk Stańczyk

Prof. WSM doc. dr hab. Marek Gruchelski

Dr hab. prof. WSM Kazimierz Kloc

Doc. dr Lech Smolaga

Doc. dr Kazimierz Mazur

Dr Leszek Borowiec

Dr Rafał Cieślik

Dr Elżbieta Kotowska

Dr Aleksandra Krajewska

Dr inż. Zdzisław Maślak

Dr Norbert Malec

JUDr. Maria Marinicova, PhD.

Dr Jerzy Nasiłowski

Dr Julia Nowicka

Dr Stanisława Sobolewska

Dr Piotr Wąchal

Mgr Barbara Zasada

 

 

 

 

 

Na skróty

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

logo footer 2018 b
Facebook