Rekrutacja uzupełniająca trwa od 21 do 30 września 2019 r.

Rekrutacja  tel. 22 59 00 730 | Studia podyplomowe tel. 22 59 00 765

O Wydziale


Misja Wydziału Menedżerskiego i Nauk Technicznych:
Kształcenie wysokokwalifikowanych kadr menedżerskich dla innowacyjnych organizacji przyszłości.

 

Wydział Menedżerski i Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie istnieje od momentu założenia uczelni, tzn. od lipca 1995 roku. Oferuje trzy kierunki studiów prowadzone w trybach niestacjonarnym i stacjonarnym: Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Informatyka. Kierunek Zarządzanie posiada uprawnienia do prowadzenia 3-letnich studiów I stopnia (licencjackich) i 2-letnich II stopnia (magisterskich), kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (ZIP) prowadzi 3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie), kierunek Informatyka prowadzi studia I stopnia (inżynierskie). Wydział oferuje również studia podyplomowe z wielu zakresów tematycznych.

 

Wydział zatrudnia szereg uznanych w kraju i na świecie wykładowców, w tym pracujących w czołowych uczelniach publicznych, co pozwala na zapewnienie wysokiej jakości nauczania oraz kształcenie wykwalifikowanej kadry absolwentów.

 

W ramach oceny parametrycznej jednostek naukowych dla badań w zakresie nauk ekonomicznych Wydział uzyskał wysoką kategorię B, co plasuje Wydział wśród najlepszych jednostek naukowo-dydaktycznych w kraju.

 

Pracownicy Wydziału prowadzą liczne badania z zakresu zarządzania oraz dyscyplin pokrewnych, aktywnie współpracując z praktykami gospodarczymi na polu doradztwa i dokształcania kadry menedżerskiej. Efektem tych prac są publikacje w czołowych wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Pracownicy Wydziału są także autorami uznanych podręczników oraz innych opracowań dydaktycznych dla studentów.

 

Wydział prowadzi czasopismo „Zarządzanie. Teoria i praktyka", które znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i posiada 5 punktów.

 

Wydział wystąpił do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych z wnioskiem o przyznanie Radzie Wydziału uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

 

Wydział dysponuje Zespołem Laboratoriów Systemów Bezpieczeństwa oraz Zespołem Laboratoriów Miernictwa i Elektroniki, które ze względu na swoje bogate wyposażenie należą do grona najnowocześniejszych obiektów badawczo-dydaktycznych tego typu.

 

Kierunki studiów Wydziału Menedżerskiego i Nauk Technicznych, wzbogaca oferta różnorodnych specjalności, umożliwiających studentom zdobycie praktycznych umiejętności i kompetencji aktualnie liczących się rynku pracy: na kierunku zarządzanie oferowane są następujące specjalności – zarządzanie przedsiębiorstwem w zintegrowanej Europie, marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie w bankowości i finansach, rachunkowość i controlling, zarządzanie działalnością innowacyjną, zarządzanie komunikacją wizualną, rachunkowość i audyt, zarządzanie w sektorze publicznym, zarządzanie projektami; na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji oferowane są następujące specjalności – inżynieria obsługi procesów wytwórczych, zarządzanie systemami jakości w procesach wytwórczych oraz logistyka procesów wytwórczych; na kierunku informatyka oferowane są następujące specjalności – ogólna (interdyscyplinarna), bezpieczeństwo obiektów i informacji, grafika komputerowa, technologie sieciowe.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png