Wyższa Szkoła Menedżerska
w Warszawie

Konferencja „Przedsiębiorstwo wobec wyzwań umiędzynarodowienia"

Konferencja SMP 2014

Koło Naukowe Zarządzania – Studenci Myślący Przedsiębiorczo przy Wydziale Menedżerskim Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie ma zaszczyt zaprosić na Ogólnopolską konferencję naukową na temat „Przedsiębiorstwo wobec wyzwań umiędzynarodowienia", która odbędzie się w Warszawie w dniach 10-11.06.2014 r.

Wyzwania i projekty na bieżący rok akademicki

  • organizacja Konferencji Naukowej dla Kół Naukowych i Doktorantów, temat: Przedsiębiorstwo wobec wyzwań umiędzynarodowienia, 10-11.06.2014
  • udział w konferencjach naukowych
  • warsztaty menedżerskie dla studentów

The 35th Marketplace® Multi-language Global Competition Spring 2013

Studenci ze specjalności Zarządzanie Przedsiębiorstwem w Zintegrowanej Europie zajęli 10 miejsce na świecie w międzynarodowym konkursie Marketplace !!!!
Przedstawiciele naszej społeczności akademickiej reprezentowali WSM w Konkursie Międzynarodowym Marketplace Globalna Konkurencja: Anna Adamczyk, Mirosław Czurak, Sławomir Szarek, Marcin Szymczak, oraz zespół wspierająco-konsultacyjny: Anna Czurak, Radosław Grabski, Piotr Jagodziński, Wojciech Pigan, Katarzyna Szwonder.

Konferencja „Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w teorii i w praktyce gospodarczej”

W dniach 21 i 22 października 2013r odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana przez Politechnikę Łódzką, Katedrę Zarzadzania w Łodzi, na którą zaproszeni zostali przedstawiciele uczelni z całego kraju. Jej temat to: „Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w teorii i w praktyce gospodarczej"

Facebook

rekru_online.png