Rekrutacja uzupełniająca trwa od 21 do 30 września 2019 r.

Rekrutacja  tel. 22 59 00 730 | Studia podyplomowe tel. 22 59 00 765

Koło Naukowe Rachunkowości i Finansów przy Wydziale Menedżerskim

Działanie koła ma na celu rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w dziedzinie rachunkowości i finansów. Na warsztatach koła uczestnicy zapoznają się z zasadami i standardami polskiej i międzynarodowej rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej. Szczególny nacisk kładziemy na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Założenia działań:

 • Misją koła jest wspieranie rozwoju studentów w kierunku studiów jak i w karierze zawodowej,
 • Łączenie doświadczeń polskich i zagranicznych uczestników koła,
 • Wspieranie samodzielnej działalności studentów,
 • Współpraca z innymi kołami zainteresowań na uczelniach warszawskich i krajowych,
 • Przeprowadzanie badań, uczestnictwo w konferencjach kół naukowych oraz tworzenie publikacji naukowych,
 • Udział w ogólnopolskich akademickich konkursach wiedzy o rachunkowości i finansach.

Projekty szczegółowe:

 • Porównanie i określenie różnic pomiędzy polskimi, ukraińskimi i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej,
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu programów księgowych oraz analityczno-finansowych,
 • Organizacja spotkań ze specjalistami z branży,
 • Organizacja konferencji naukowych,
 • Przeprowadzanie konkursów dla studentów WSM.

Opiekun naukowy koła: dr Rafał Cieślik

Terminy spotkań: poniedziałek, godzina 16:30, sala A207 .

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png