Rekrutacja na semestr wiosenno-letni rozpoczyna się 15 stycznia.

Rekrutacja  tel. 22 59 00 730 | For english speaking students tel. 22 59 00 723
Studia podyplomowe tel. 22 59 00 765

Koło Naukowe „Systemowych Badań nad Bezrobociem"

Działalność Koła nakierowana jest na pogłębienie wiedzy zdobywanej podczas zajęć dydaktycznych, a także jest formą warsztatów kształtujących umiejętności praktyczne, przydatne w przyszłej pracy zawodowej. Uczestnictwo w jego pracach ma przygotować obecnych studentów, a przyszłych decydentów do wyzwań niezwykle skomplikowanej i pełnej sprzeczności gospodarki światowej XXI w., takich jak kryzysy, bezrobocie i dysproporcje rozwojowe.
Na spotkaniach członkowie poszerzają swoją wiedzę w zakresie mikro i makroekonomii poprzez poznawanie i analizowane wybranych problemów na podstawie najnowszej literatury o charakterze naukowym bądź publicystycznym, a także prezentowane są własne referaty studentów. Szczególną uwagę zwraca się na aktualne problemy funkcjonowania systemu gospodarczego w skali kraju oraz w ujęciu globalnym.

Założenia działań:
-Naszą misją jest przygotowanie studentów do działania w zmieniającym się środowisku ekonomicznym, zarówno w pracy zawodowej jak i w życiu prywatnym.
-Dążymy do tego, aby upowszechniać zrozumienie skomplikowanych zależności systemowych między życiem społecznym a funkcjonowaniem gospodarki,
-Chcemy przeciwstawić myśleniu za pomocą błędnych stereotypów myślenie racjonalne, oparte na ekonomicznych zasadach,
-Członkowie koła współtworzą program działania oraz wymieniają doświadczenia i idee,
-Chcemy nawiązać ścisłą współpracę z innymi kołami na uczelniach warszawskich i poza nimi, oraz uczestniczyć we wspólnych projektach,
-Zamierzamy nawiązać kontakty z niektórymi organami administracji państwowej oraz stowarzyszeniami użyteczności publicznej zajmującymi się problematyką ekonomiczną.

Ponadto zamierzamy:
-Prowadzić własne badania o charakterze ekonomicznym na taką skalę jaka będzie możliwa,
-Organizować wykłady i dyskusje dla studentów na najbardziej aktualne i pilne tematy ekonomiczne,
-Organizować konferencje studenckie na wybrane tematy.
-Zorganizować warsztaty międzyuczelniane na których dokonana zostanie próba wypracowania programów umożliwiających sprawne wychodzenie gospodarki światowej z kryzysu finansowego i niedopuszczenie do następnych,
-Organizować spotkania i wyjazdy w teren w celu poznania wybranych problemów ekonomicznych kraju.
-Zorganizować imprezę środowiskową w celu nawiązania kontaktów ze studentami innych uczelni i przedstawicielami urzędów i instytucji zajmujących się problematyką gospodarczą.

Historia Koła
Koło powstało w roku 2005. Spotkania odbywały się około cztery do pięciu razy w roku. Niektóre z nich miały charakter integracyjny. Działalność Koła była m. in. prezentowana w r. 2006 na stronie internetowej Szkoły. Koło miało charakter otwarty. Tematyka spotkań koncentrowała się wokół problematyki bezrobocia oraz metod jego zwalczania. Przedmiotem dyskusji były między innymi: książką Rifkina pt. Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery post-rynkowej oraz artykuły Lecha Smolagi pt. „Automatyzacja – wyzwanie XXI w”; „Postęp cywilizacyjny – mit czy rzeczywistość”; „Makroekonomiczne problemy finansowania systemu emerytalno – rentowego”, „Deregulacja a kryzys finansowy roku 2008”. Dyskutowano także na temat braku przemyślanej polityki kształcenia na studiach wyższych w Polsce oraz błędów w systemie edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego Od grudnia roku 2009 funkcjonują dwie sekcje Koła Naukowego Ekonomii; oddzielne dla studiów dziennych i zaocznych. Wynika to z faktu, że studenci studiów zaocznych, których jest większość, nie są w stanie uczestniczyć w zebraniach organizowanych w dni powszednie. Tematy dyskusji są tak dobierane aby spotkania miały nie tylko walor naukowy ale również zaspokajały ciekawość słuchaczy odnośnie specyfiki współczesnego otoczenia ekonomicznego, w którym żyjemy.

Kierownik: Dr Lech Smolaga
Kontakt: Tel: 608 86 42 16
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook