Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

zip.jpg

Opis kierunku

Sylwetka absolwenta i wynikający z niej profil kształcenia dopasowana jest do istniejących prognoz zatrudnienia na najbliższe lata.

Inżynieria to kluczowy czynnik determinujący rozwój gospodarek na całym świecie, dlatego zawód inżyniera był, jest i nadal będzie bardzo cenionym i pożądanym na rynku pracy. Zarobki inżynierów są adekwatne do posiadanych przez nich kompetencji i uprawnień, analizując Centralną Bazę Ofert Pracy zawierają się w granicach od 4500 zł do 12000 zł w zależności od ukończenia danej specjalności.

Inżynierowie znajdują zatrudnienie niemalże w całej gospodarce m.in.: w biurach i działach projektowych firm, biurach designerskich, architektonicznych, firmach marketingowych, produkcyjnych, usługowych, developerskich, konsultingowych, w studiach graficznych, w budownictwie, w branży artystycznej, badawczej, w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, sanitarnej, instytucjach ochrony środowiska, w administracji publicznej, szkolnictwie zawodowym, na stanowiskach specjalistów, projektantów, kierowników, czy po prostu inżynierów. Inżynierowie to specjaliści, którzy nie tylko mogą wiązać swoją ścieżkę kariery z przemysłem, ale także równie świetnie sprawdzają się jako prezesi, biznesmeni czy liderzy.

Program nauczania nie jest tylko ukierunkowany na umiejętności techniczne, logicznego, precyzyjnego myślenia inżynierskiego, ale także uwzględnia inne aspekty takie jak m.in. kompetencje menedżerskie (kreatywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, w obliczu zmian, kierowania ludźmi), społeczne (umiejętność dostrzegania potrzeb ludzi, komunikowania się, tłumaczenia języka technicznego na język „cywilizacyjny", pracy zespołowej), miękkie (asertywność, radzenie sobie ze stresem, zarządzania czasem), czy ekonomiczne (głównie w obszarze zarządzania i finansów).

Program studiów i związany z nim profil kształcenia inżynierów odpowiada w pełni standardom nauczania. Uczelnia przygotowuje studenta do znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy wymagającego posiadania umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.

dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy.

Jeżeli interesujesz się:

 • procesami produkcyjnymi
 • funkcjonowaniem gospodarki
 • automatyzacją i robotyzacją procesów produkcyjnych
 • logistyką w przedsiębiorstwie
 • projektowaniem i organizacją infrastruktury zakładów przemysłowych
 • eksploatacją maszyn technologicznych
 • marketingiem środków produkcji
 • zarządzaniem jakością
 • planowaniem i sterowaniem procesami wytwórczymi

Perspektywy zawodowe:

 • praca jako specjalista kontroli jakości
 • praca w firmach produkcyjnych wielkich europejskich i światowych koncernów
 • praca w instytutach naukowo-badawczych
 • praca w hurtowniach materiałów
 • praca w firmach doradczych i audytorskich
 • założenie własnej firmy produkcyjno-handlowej

Specjalności

Inżynieria obsługi procesów wytwórczych

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent studiów inżynierskich I stopnia po ukończeniu tej specjalności posiada wiedzę kierunkową w zakresie inżynierii produkcji, m.in.: zarządzanie produkcją i usługami, zarządzanie jakością, ergonomia przemysłowa, logistyka w przedsiębiorstwie, materiałoznawstwo, mechanika i konstrukcja, metodologia projektowania inżynierskiego (technicznego), grafika inżynierska, procesy produkcyjne i organizacja pracy, badanie i normowanie pracy, automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, metrologia i komputerowe wspomaganie prac inżynierskich oraz nauk ekonomicznych i o zarządzaniu, m.in. w takich obszarach jak: zarządzanie, zarządzanie działalnością badawczo-rozwojową, zarządzanie personelem, finanse, rachunkowość, rachunek kosztów dla inżynierów.
Zakres przedmiotów które kształtują jego kompetencje i umiejętności z zakresu inżynierii obsługi procesów produkcji obejmują m.in. takie obszary jak:
 • projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem,
 • maszyny technologiczne i ich eksploatacja,
 • planowanie i sterowanie procesów wytwórczych,
 • programowanie OSN i robotów,
 • projektowanie i organizacja struktury przestrzennej produkcji i usług,
 • metody technologii obróbczej,
 • koszty procesów,
 • gospodarka narzędziowa, remontowa i energetyczna,
 • marketing środków produkcji.
Treści merytoryczne zawarte w zakresie przedmiotowym w tych obszarach, pozwalają absolwentowi podjąć pracę w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, w tym w jednostkach projektowych i doradczych, jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, zajmujących się inżynierią obsługi procesów wytwórczych, bowiem absolwent tej specjalności posiada przygotowanie do planowania i organizacji obsługi procesów wytwórczych, do projektowania systemów produkcyjnych i do zarządzania nimi. Absolwent jest przygotowany do zarządzania komórkami przygotowania produkcji, planowania operatywnego jak i zarządzania personelem. W szczególności specjalność ta predysponuje go do zarządzania eksploatacją systemów produkcyjnych. Inżynier przygotowany jest do pełnienia różnorodnych stanowisk specjalistycznych oraz zarządzania w zakresie technicznego przygotowania produkcji.
Absolwent jest przygotowany oraz posiada kompetencje do prowadzenia działalności zawodowej w tej specjalności jak i podjęcia pracy na własny rachunek.
Uczelnia przygotowuje studenta do znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy wymagającego posiadania umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, a także na kierunku Zarządzanie.

Wykaz realizowanych przedmiotów:

 • Projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem
 • Maszyny technologiczne i ich eksploatacja
 • Planowanie i sterowanie procesów wytwórczych
 • Programowanie OSN i robotów
 • Projektowanie i organizacja struktury przestrzennej produkcji i usług
 • Metody technologii obróbczych
 • Koszty procesów
 • Gospodarka narzędziowa, remontowa i energetyczna
 • Marketing środków produkcji
Zarządzanie systemami jakości w procesach wytwórczych
Logistyka procesów wytwórczych

Rodzaj studiów

Studia I stopnia

Czas trwania: 7 semestrów

Tryb: stacjonarny, niestacjonarny

Uzyskany tytuł: inżynier

Na skróty

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png