Rekrutacja uzupełniająca trwa od 21 do 30 września 2019 r.

Rekrutacja  tel. 22 59 00 730 | Studia podyplomowe tel. 22 59 00 765

Wydział Menedżerski i Nauk Technicznych

 Sylabusy i Karty Przedmiotów

Sylabusy dla kierunku informatyka

Plik sylinf.xlsm jest w formacie xlsm i zawiera sylabusy wszystkich przedmiotów tworzących nowy program studiów na informatyce.

Plik ten jest skoroszytem pakietu Excel 2007 składającym się z arkuszy „Sylabus", Macierz", „Specjalności", „Kadra" i „Literatura". Sylabusy są generowane za pomocą skryptów VBA przypisanych do tego skoroszytu. Ażeby z nich skorzystać należy utworzyć katalog c:\WSM oraz jego podkatalog c:\WSM\Sylabusy a następnie wgrać załączony plik do c:\WSM. Utworzenie można oczywiście pominąć, gdy katalog istnieje. Należy następnie zadbać, aby w Excelu była aktywna opcja obsługi makr. Można wówczas uruchomić c:\WSM\sylinf.xlsm i wygenerować w formacie pdf wydruk wybranego sylabusa. W tym celu:

  • odczytujemy porządkowy numer sylabusa przechodząc do arkusza „Macierz" w otwartym skoroszycie sylinf.xlsm; numer znajduje się na zielonym polu po lewej stronie nazwy przedmiotu,
  • wpisujemy ten numer w miejsce złożonej zieloną czcionką liczby na górze arkusza „Sylabus",
  • wybieramy przycisk „Podgląd wydruku", aby podejrzeć wygląd wybranego sylabusa,
  • wybieramy przycisk „Drukuj" i postępujemy zgodnie z pojawiającymi się na ekranie instrukcjami, aby wygenerować wydruk lub wydruki z wybranego zakresu numerów porządkowych.

Wydruki są umieszczane w katalogu c:\WSM\Sylabusy jako pliki z rozszerzeniem pdf i nazwami odpowiadającymi kodom przedmiotów. Do utworzenia wydruków seryjnych WYMAGANY jest Microsoft Excel co najmniej w wersji 2007.

Arkusze „Specjalności", „Kadra" i „Literatura" służą zarządzaniu zmianami i nie są aktywne.

 

Karty Przedmiotów zgodne z Krajowymi Ramami Kwalifikacji
dla obu kierunków studiów z podziałem na poszczególne semestry 
sukcesywnie będą publikowane poniżej.

 
 
Powered by Phoca Download

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png