Informatyka

inf.jpg

Opis kierunku

Absolwent stacjonarnych i niestacjonarnych, posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu wykorzystywania, zarządzania i projektowania różnych systemów informatycznych. Zna dobrze zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych. Posiada umiejętność programowania komputerów i zna zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Posiada wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer. Swoją wiedzę i umiejętności powinien umieć wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

Absolwent poznał język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz słownictwo specjalistyczne z zakresu informatyki. Absolwent jest przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub eksploatacją narzędzi informatycznych i systemów komputerowych. Jest przygotowany także do pracy w instytucjach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane.

W trakcie kształcenia student uzyskuje wiedzę z zakresu teoretycznych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa informacji, sieci komputerowych, systemów informatycznych i obiektów oraz umiejętności z zakresu projektowania i budowy systemów bezpieczeństwa, audytu bezpieczeństwa informacji, systemów i obiektów. Proces nauczanie wspierają bogato wyposażone – unikatowe w skali kraju – laboratoria.

Po ukończeniu studiów I stopnia w tej specjalizacji absolwenci mogą pracować m.in. na stanowiskach: projektanta systemów bezpieczeństwa, administratora systemu bezpieczeństwa, administratora bezpieczeństwa informacji (ABI), audytora bezpieczeństwa systemów. Mogą także kontynuować studia na Wydziale Menedżerskim i Nauk Technicznych na jednej ze specjalizacji związanych z zarządzaniem w obszarze informatyki.

Jeżeli interesujesz się:

 • technologią Internetu,
 • projektowaniem stron i usług WWW,
 • analizą i projektowaniem systemów informatycznych,
 • językami programowania (Java, C++, C#),
 • wykorzystaniem baz danych w systemach informacyjnych,
 • komputerową symulacją układów elektronicznych

Perspektywy zawodowe:

 • programista,
 • grafik komputerowy,
 • administrator sieci,
 • tester gier i programów komputerowych,
 • programista baz danych,
 • webmaster,
 • hacker,
 • projektant IT,

Specjalności

Bezpieczeństwo obiektów i informacji

Specjalność kształtująca umiejętności w zakresie:

 1. komputerowej symulacji układów elektronicznych
 2. monitoringu i transmisji sygnałów
 3. projektowania i budowy zintegrowanych systemów bezpieczeństwa
 4. zapewniania bezpieczeństwa systemów informatycznych
 5. audytu bezpieczeństwa informacyjnego


W trakcie kształcenia student uzyskuje wiedzę z zakresu teoretycznych zagadnień dotyczących bezpieczeństwa informacji, sieci komputerowych, systemów informatycznych i obiektów oraz umiejętności z zakresu projektowania i budowy systemów bezpieczeństwa, audytu bezpieczeństwa informacji, systemów i obiektów. Proces nauczanie wspierają bogato wyposażone – unikatowe w skali kraju – laboratoria.

Po ukończeniu studiów I stopnia w tej specjalizacji absolwenci mogą pracować m.in. na stanowiskach: projektanta systemów bezpieczeństwa, administratora systemu bezpieczeństwa, administratora bezpieczeństwa informacji (ABI), audytora bezpieczeństwa systemów. Mogą także kontynuować studia na Wydziale Menedżerskim i Nauk Technicznych na jednej ze specjalizacji związanych z zarządzaniem w obszarze informatyki.

Wykaz realizowanych przedmiotów:

 • Elektroniczne systemy bezpieczeństwa
 • Eksploatacja systemów bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo informacji
 • Bezpieczeństwo systemów komputerowych
 • Zintegrowane systemy bezpieczeństwa
Technologie sieciowe
Inżynieria systemów
Systemy webowe
Bazy danych
Systemy mobilne

Rodzaj studiów

Studia I stopnia

Czas trwania: 7 semestrów

Tryb: stacjonarny, niestacjonarny

Uzyskany tytuł: inżynier

Na skróty

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png