Wyższa Szkoła Menedżerska
w Warszawie

Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych

Przedmiotem egzaminu dyplomowego, kończącego studia licencjackie na kierunku bezpieczeństwo narodowe są trzy zagadnienia dotyczące wiedzy studenta w zakresie treści specjalnościowych, właściwych dla tematyki pracy dyplomowej oraz treści podstawowych i kierunkowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybów tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe.

Zagadnienie związane z tematyką pracy dyplomowej formułuje komisja egzaminacyjna. Pozostałe dwa zagadnienia egzaminowany losuje  po jednym z treści podstawowych i treści kierunkowych.

Facebook

rekru_online.png