Programy promocyjne

programy.jpg
Wpisowe 0 zł

Program skierowany jest do wszystkich kandydatów na studia w Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie rekrutujących się na semestr wiosenno-letni w roku akademickim 2017/2018.

Warianty obowiązywania programu:

Dla obywateli polskich:

- od 08 stycznia 2018 r. do 31 stycznia 2018 r. - wpisowe wynosi 0 zł

- od 1 lutego 2018 r. do zakończenia rekrutacji - wpisowe wynosi 350 zł

 

Dla cudzoziemców:.

- od 08 stycznia 2018 r. do 31 stycznia 2018 r. - wpisowe wynosi 0 €

- od 01 lutego 2018 r. do zakończenia rekrutacji - wpisowe wynosi 200 €


1. Warunkiem skorzystania z Promocji „Wpisowe – 0zł” jest dopełnienie wszystkich formalności związanych z procesem rekrutacji oraz podjęcie przez kandydata nauki.

2. Niedopełnienie warunku opisanego w ust. 1 zobowiązuje kandydata do wpłaty wpisowego w wysokości 350 zł (200 € dla cudzoziemców).

3. W przypadku nie podjęcia studiów lub rezygnacji przed 31 stycznia 2019 r. Student jest zobowiązany do wpłaty wpisowego w pełnej wysokości 350 zł (200€ w przypadku cudzoziemców) w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu z listy studentów.

 

Skorzystanie z promocji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Studenta wyżej określonych zasad.

Zarządzenie Kanclerza wprowadzające programy promocyjne

Absolwent WSM - Wpisowe 0 zł
Facebook