Studia podyplomowe

Opłaty

Opłata za studia podyplomowe organizowane przez WSM w Warszawie w roku akademickim 2017-2018


Opłatę za czesne i wpisowe prosimy wpłacać na nr konta:
WSM w Warszawie, PLUS BANK S.A. z siedzibą w Warszawie
08 1680 1248 0000 3000 2242 5050  
z dopiskiem "opłata semestralna..." lub "opłata roczna..."

 

Opłatę w postaci 4 rat słuchacz studiów podyplomowych wnosi w terminach do:

  • 20 października,
  • 20 listopada,
  • 20 grudnia,
  • 20 stycznia

za semestr jesienno-zimowy

  • 20 lutego
  • 20 marca
  • 20 kwietnia
  • 20 maja

za semestr wiosenno- letni.

Deklaracja wyboru płatności jest składana podczas podpisywania umowy o studiowaniu.

Słuchacz jest zobowiązany każdorazowo dostarczyć do biura CKU potwierdzenie dokonanej wpłaty za czesne, w tym dokonanej przez zakład pracy.

OPŁATY 2017/2018

Na skróty

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36. 03-772

Facebook

rekru_online.png