COVID-19: Zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych, konferencji oraz wydarzeń.
Wszystkich interesantów prosimy o kontakt na adresy mailowe - nie osobiście.
Zajęcia odbywać się będą w trybie online na platformach Moodle oraz MS Teams

Jolanta Skubisz

Jolanta skubisz

Jolanta Skubisz jest doktorem nauk społecznych, pedagogiem, specjalność –kształcenie zintegrowane; bezpieczeństwo szkolne; szkolna profilaktyka pedagogiczna. Ukończyła studia doktoranckie w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i tam uzyskała stopień doktora. Również ukończyła studia podyplomowe w zakresie służby cywilnej, administracji publicznej, zarządzania jednostkami terenowymi oraz rozwoju regionalnego i lokalnego. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajduje się bezpieczeństwo szkolne i profilaktyka na rzecz tego bezpieczeństwa. Autorka wielu publikacji z zakresu nauk społecznych o pedagogice.

Kontakt:
Tel: (22) 59 00 831
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury:
Tok 2 katedra sala F- 210
godz. 10.30 do godz. 11.30 w dniach: (soboty) — 26 X, 16 XI, 04 I, 18 I, 01 II, 15 II
godz. 16.45-17.30 – 14 XII
w przerwach między zajęciami (zajęcia od godz. 8.45 do godz.19.15) — 30 XI

Wybrane publikacje

 • Wokół tradycji polskiej godności narodowej w Drugiej Rzeczypospolitej [w:] Polska po latach niewoli, Łomża: Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” im. Stanisława Zagórskiego w Łomży, 2018, s. 51-69.
 • Istota bezpieczeństwa [w:] Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie, Nr 2(25)/2017, Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2017, s. 61-77.
 • Wokół idei współczesnego patriotyzmu w środowisku gimnazjalnym [w:] Poczucie narodowe. Poczucie patriotyczne, Łomża: Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” im. Stanisława Zagórskiego w Łomży, 2017, s. 275-291.
 • Profilaktyka bezpieczeństwa gimnazjalnego jako przedmiot i pole badawcze [w:] Innowacje w nauce i społeczeństwie wczoraj i dziś, t. I, Człowiek – Społeczeństwo – Wynalazek, Warszawa: UKSW, 2017, s. 103-112.
 • Prawne aspekty bezpieczeństwa. Zarys problematyki [w:] Pedagogika Rodziny, Nr 6(3)2016, 2016, s. 73-82.
 • Solidarność imigracyjna w Polsce u progu XXI wieku. Zarys problematyki [w:] Polska otwarta czy zamknięta? Łomża: Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” im. Stanisława Zagórskiego w Łomży, 2016, s. 209-227.
 • Normy społeczne w systemie wychowania i bezpieczeństwa szkolnego. Zarys problematyki [w:] Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie, Nr 1 (20)/2015, Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2015, s. 155-163.
 • Skala agresji i przemocy w środowisku szkolnym. Zarys problematyki [w:] Zarządzanie Innowacyjne w gospodarce i biznesie, Nr 1(18)/2014, Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2014, s. 107-116.
 • Agresja i przemoc wśród młodzieży szkolnej [w:] K. Dziurzyński (red.), Dylematy współczesnej edukacji, Józefów: Wydawnictwo WSGE, 2012, s. 263-273.
 • Społeczno-prawne aspekty szkolnego prawa żywnościowego w Polsce [w:] C. T. Szyjko (red.), Unia Europejska w procesie zmian, Warszawa: Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, Realia, Art&Law, ULMAK, 2012, s. 182-195.
 • Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania polityki oświatowej państwa [w:] Z. Ślusarczyk, C. T. Szyjko (red.) Region – Europa – Zarządzanie, Warszawa, Bratyslawa, Bruksela, Wydawnictwo Uniwersytetu JK, Filia w Piotrkowie Tryb., 2010, s. 181-194.
 • Nadzór nad wprowadzeniem innowacji pedagogicznych [w:] M. Raczkowska-Lipińska, E. Jagiełło (red.), Innowacje w edukacji elementarnej, Józefów: Wydawnictwo WSGE, 2010, s. 27-42.
 • Nauczanie na odległość [w:] Zeszyty Naukowe, Nr 5(49)2007, Warszawa: ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2007, s. 171-183.

¾ recenzje książek:

 • Bogusław Śliwerski, Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji. Inspiracje do badań polityki oświatowej, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2015 [w:] Rozprawy społeczne, t. 10, Nr 3, Biała Podlaska: Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, 2016, s. 86-88.
 • Ludwik Malinowski, Wychowanie państwowe w drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa: Wydawnictwo APS, 2015 [w:] Studia z Teorii Wychowania, t. VII: 2016, Nr 1(14), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ChAT, 2016, s. 207-212.

 

Kontakt:
Tel: (22) 59 00 831
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury:
Tok 2 katedra sala F- 210
godz. 10.30 do godz. 11.30 w dniach: (soboty) — 26 X, 16 XI, 04 I, 18 I, 01 II, 15 II
godz. 16.45-17.30 – 14 XII
w przerwach między zajęciami (zajęcia od godz. 8.45 do godz.19.15) — 30 XI

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook