Studia podyplomowe

 1. Administracja systemów bezpieczeństwa narodowego
 2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI)
 3. Akademia Bezpiecznego Biznesu
 4. Akademia Przywództwa
 5. Asystent rodziny
 6. Audyt śledczy
 7. Bankowość korporacyjna
 8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 9. Bezpieczeństwo instytucji finansowych
 10. Bezpieczeństwo obiektów i informacji
 11. Budowanie kompetencji menedżerskich
 12. Business Management
 13. Coaching w życiu i biznesie
 14. Compliance w organizacji
 15. Doctor of Business Administration
 16. Emisja głosu
 17. Executive Master of Business Administration (EMBA)
 18. Gospodarowanie nieruchomościami
 19. Kontrola wewnętrzna i audyt
 20. Logopedia
 21. Master of Laws (LL.M)
 22. Mediacje rodzinne i małżeńskie
 23. Menedżer Jakości
 24. Menedżer sportu, organizator imprez sportowych
 25. Menedżer wizerunku
 26. Menedżerskie studia podyplomowe
 27. Mindfulness w zarządzaniu i biznesie
 28. Monitorowanie i prowadzenie badań klinicznych
 29. Ochrona informacji niejawnych i administrowanie bezpieczeństwem informacji
 30. Oligofrenopedagogika - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z terapią pedagogiczną
 31. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 32. Pomoc psychologiczna i poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
 33. Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela
 34. Psychogeriatria
 35. Psychologia kliniczna
 36. Psychoonkologia
 37. Social media i e-marketing
 38. Socjoterapia
 39. Technika z wychowaniem komunikacyjnym
 40. Trener biznesu i rozwoju osobistego
 41. Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
 42. Zarządzanie podmiotami leczniczymi
 43. Zarządzanie portfelem projektów wg teorii ograniczeń

Na skróty

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
ul. Kawęczyńska 36. 03-772

Facebook