COVID-19: Zawieszenie wszystkich zajęć dydaktycznych, konferencji oraz wydarzeń.
Wszystkich interesantów prosimy o kontakt na adresy mailowe - nie osobiście.
Zajęcia odbywać się będą w trybie online na platformach Moodle oraz MS Teams

O Praskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

putw header

Praski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie został powołany przez Rektora Uczelni prof. zw. dr. hab. dr. h.c. Brunona Hołysta i rozpoczął swoją działalność 13 listopada 2007 r. Uniwersytet powstał dzięki idei i wysiłkowi Założyciela Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie prof. dr. Stanisława Dawidziuka. Uruchomienie Praskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zostało zauważone i docenione, czego dowodem jest przyznanie Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie tytułu EUROPRODUKT (w kategorii INICJATYWA) w konkursie pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w 2009 roku.

 

Ta nowa placówka dydaktyczna, która została utworzona przy niepublicznej szkole wyższej jest odpowiedzią na zgłaszane potrzeby mieszkańców Pragi, Targówka i Białołęki oraz innych społeczności rencistów i emerytów zamieszkałych w środowiskach warszawskich i podwarszawskich. Studenci „Seniorzy" to przedstawiciele różnych zawodów, poziomów wykształcenia, w wieku (48-80 lat) – to grupa licząca już ponad 200 osób.

 

Do Uniwersytetu zgłaszają się osoby, które chcą się nauczyć czegoś nowego i poznać nowych przyjaciół, a przede wszystkim doskonale spędzić wolny czas i zrealizować swoje marzenia, na które wcześniej nie mieli czasu.

Praski Uniwersytet Trzeciego Wieku wyciąga seniorów z domowych pieleszy, zachęca do poszerzania wiedzy, twórczego spędzania wolnego czasu, cieszenia się życiem i zabawy w przyjaznym gronie, a także do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.


Zajęcia są prowadzone na terenie Wyższej Szkoły Menedżerskiej. Oferta programowa Praskiego UTW jest szeroka i interesująca. Obejmuje następujące zajęcia:

  • wykłady z zakresu pedagogiki i psychologii, organizacji i zarządzania, prawa na co dzień, dyplomacji, profilaktyki zdrowia czy socjologii
  • kursy komputerowe
  • nauka języków obcych
  • basen
  • zajęcia sportowo-rekreacyjne
  • chór
  • warsztaty literackie
  • gry towarzyskie
  • imprezy kulturalne, koncerty, teatr, wystawy


WSM zapewnia kadrę wykładowców, udostępnia środki techniczne do nauki obsługi komputera, stwarza korzystne warunki do nauki języków obcych (język angielski, język francuski, język niemiecki, język rosyjski), daje możliwość do korzystania z basenu, który znajduje się na terenie Uczelni oraz oferuje zajęcia sportowo-rekreacyjne, które poprawiają kondycję psychofizycznej i intelektualną Słuchaczy PUTW.

Studenci PUTW posiadają legitymacje upoważniające do bezpłatnego korzystania z biblioteki, a także wszystkich zajęć prowadzonych dla studentów studiów stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych). Uczelnia posiada bardzo dobre warunki przystosowane do zajęć z osobami niepełnosprawnymi.

Zakres form działalności kulturalnej jest realizowany m.in. poprzez uczestnictwo w spektaklach w Operze Narodowej, Teatrze Powszechnym, Tetrze Żydowskim, Teatrze Roma czy Teatrze Rampa (bilety ulgowe), a także imprezach okolicznościowych dla zachowania tradycji np. Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy itp.

Na szczególną uwagę zasługuje działalność chóru PUTW, który uświetnia swoim śpiewem uroczystości odbywające się na terenie WSM. W dniu 26 maja 2010 roku w Auli Głównej WSM odbyła się prezentacja scen wybranych Opery Wojciecha Bogusławskiego i Jana Stefaniego „Krakowiacy i Górale". W przedstawieniu wzięli udział absolwenci Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia im. J. Elsnera w Warszawie oraz Chór Praskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod kierunkiem znanego kompozytora Eugeniusza Majchrzaka. W 2011 roku Chór Praskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wydał płytę z kolędami.

Współdziałamy z innymi UTW w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz z Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Słuchacze nasi są współorganizatorami i uczestnikami spotkań środowiskowych o charakterze społecznym, wychowawczym – organizowane przez instytucje pozarządowe (np. Bazylika NSJ w Warszawie, Komenda Policji Praga-Północ).

 

Rok 2012 ogłoszony został Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Corocznie kraje członkowskie i instytucje Unii Europejskiej ustanawiają rok tematyczny, aby zwrócić uwagę obywateli na ważne kwestie społeczne, kulturowe, ekonomiczne związane z funkcjonowaniem i rozwojem UE.

Rok 2012 uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2012 r. został ustanowiony Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

19 marca 2012 r. w Sali Kongresowej PKiN w Warszawie odbył się Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku pod hasłem Innowacyjne Uniwersytety Trzeciego Wieku dla społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki. Otwarcia Kongresu dokonała Pierwsza Dama RP Anna Komorowska. Wystąpienia zaproszonych gości honorowych: Premiera Donalda Tuska, Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza, posła Michała Szczerby, panelistów i in. połączył wspólny element: docenienia potencjału Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz troski, zrozumienia, szacunku i deklaracji wspierania.

Lider Praskiego UTW przy Wyższej Szkole Menedżerskiej Małgorzata Sadurek-Nowocień oraz przedstawiciele słuchaczy naszego Uniwersytetu: Wiesław Biernacki, Janina Domańska-Górecka, Aniela Kisielewska-Staryszak, Alicja Kozakiewicz, Andrzej Kwaśnicki, Anna Kwiatkowska, Wiesław Lachiewicz, Eugeniusz Romanowski, Halina Rozbicka, Hanna Sumińska, Bogdan Wutkowski wzięli udział w Kongresie.

Dorobek Praskiego UTW w postaci płyty z Kolędami naszego chóru oraz płyty "Krakowiacy i Górale" został zaprezentowany na Kongresie na stoisku wystawienniczym pod hasłem: "Nasze pasje, talenty, zainteresowania".

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Praski UTW

Aneta Pawłowska

 

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa

rektorat@mac.edu.pl
tel. 22 59 00 700 / fax 22 81 80 052


BIP

logo footer 2018 b
Facebook

rekru_online.png